Eva Löw-Beer Tugendhat

Mekka, Saúdská Arábie – Hadždž, každoroční pouť do svatého města Mekka, která je jedním z pěti pilířů islámu, se letos odehrála za extrémních teplot, které si vyžádaly životy více než 550 poutníků.

Eva Löw-Beer Tugendhat 
Podle saúdských úředníků a zahraničních diplomatů byly teploty během pouti tak extrémní, že v některých dnech dosáhly až 51,8 °C. V důsledku takovýchto podmínek došlo k tepelnému stresu a úmrtí stovek lidí, přičemž více než 2000 poutníků bylo ošetřeno kvůli zdravotním problémům spojeným s teplem.


Velké ztráty na životech


Nejméně 320 z obětí pocházelo z Egypta, jak informovali dva arabští diplomaté, kteří koordinovali reakce svých zemí. Podle nich většina Egypťanů podlehla nemocem způsobeným horkem, s výjimkou jednoho, který utrpěl smrtelná zranění během menší tlačenice v davu. Diplomati uvedli, že tato čísla pocházejí z nemocniční márnice ve čtvrti Al-Muaisem v Mekce.„Všichni Egypťané zemřeli v důsledku horka,“ řekl jeden z diplomatů, a dodal, že celkový počet pochází z nemocniční márnice ve čtvrti Al-Muaisem v Mekce. Podobně vysoký počet úmrtí hlásí i další země, například Indonésie, Írán a Senegal.


Stoupající teploty a klimatické změny

Podle saúdské studie zveřejněné minulý měsíc dochází v regionu, kde se konají rituály hadždž, k dlouhodobému růstu teplot o 0,4 °C každé desetiletí. Tyto klimatické změny představují další potíže pro organizátory pouti a poutníky samotné.

Přípravy a prevence

Mekka přivítala asi 1,8 milionu poutníků, z toho 1,6 milionu ze zahraničí. Saúdské úřady se snažily problémům předcházet různými opatřeními. Doporučovaly poutníkům používání deštníků, pití velkého množství vody a minimalizaci času stráveného na slunci během nejteplejších hodin. Mnohé z rituálů hadždž však zahrnují pobyt venku po celé hodiny, což činí tato opatření méně efektivními.


Nelegální poutníci a zdravotnická péče


Mnoho poutníků se pokusilo vykonat hadždž bez oficiálních víz, aby ušetřili peníze. Tito neoficiální poutníci nemají přístup do klimatizovaných zařízení, která saúdské úřady poskytují podél trasy hadždž, což zvyšuje jejich riziko vystavení extrémnímu horku. Jeden z diplomatů uvedl, že počet egyptských obětí byl zvýšen právě velkým počtem neregistrovaných poutníků.

Saúdští úředníci převedli před hadždžem statisíce neregistrovaných poutníků z Mekky a zdůraznili, že zdravotnické plány byly úspěšně provedeny. Virtuální nemocnice poskytla více než 5 800 konzultací, zejména v případě nemocí souvisejících s horkem. Tímto způsobem se podařilo zajistit rychlou reakci a minimalizovat potenciální nárůst případů.

Letos se hadždž konal za mimořádně těžkých podmínek

Této náročné zkoušce navzdory se organizátorům podařilo zajistit zdravotní péči pro tisíce poutníků, přestože extrémní horko způsobilo značné ztráty na životech. Hadždž zůstává klíčovým duchovním rituálem pro miliony muslimů po celém světě, a jeho pořadatelé budou muset nadále čelit výzvám, které přináší klimatické změny.