Malá Liduška byla odložena v zimě v lese. Jejím nálezem a zásluhou spisovatele Těsnohlídka se pohled na opuštěné a nemanželské děti začal měnit. Magie blížících se Vánoc dodala příběhu zvláštnost, která dokázala ovlivnit veřejné názory.


Když tři přátelé vyrazili do lesa, netušili, že naleznou promrzlou, malou holčičku. Kronikáři tento případ nestál ani za zmínku. Přitom díky tomuto příběhu se u nás vztyčil první vánoční strom a začala tradice charitativní sbírky pro potřebné děti.

autor: Markéta Rohovská, foto Canva
Vánoční stromy nebyly na veřejném prostranství běžnou záležitostí jako je tomu dodnes. V roce 1914 byl první vánoční strom v Evropě v Kodani. Náš první vánoční strom byl vztyčen v roce 1924, díky příběhu, který mohl skončit tragicky.

Bylo 22. 12. 1919, když tři přátelé student výtvarného umění František Koudelka, soudní úředník Josef Tesař a spisovatel Rudolf Těsnohlídek vyrazili do lesa. Cestou uslyšeli sténání, zprvu si mysleli, že jde o zraněnou, umírající srnu, vydali se po zvuku. Jaké bylo jejich zděšení, když místo srny na zemi leželo dítě. Sténalo, bylo promodralé. Rychle jeden z nich sundal kabát a dítě do něho zabalili. Střídali se v nošení a donesli dítě na četnickou stanici. Tam se postarali o malou holčičku, vykoupali ji a oblékli. Poté ji sedlák František Kala odvezl do bílovické nemocnice, neboť malá kašlala a sípala.

Po pár dnech se zjistilo, že matkou dítěte byla svobodná Marie Kosourová a otcem byl ruský válečný zajatec z první světové války. Matka sedmnáctiměsíční Lidušky měla být zoufalá, v hmotné nouzi, nemohla najít s dítětem práci a rozhodla se Lidušku odložit. Prvně se údajně pokoušela neúspěšně dítě odložit v brněnské pobočce Českého srdce. Protože neuspěla, tak se rozhodla k razantnějšímu kroku. U soudu tvrdila, že svoje dítě chtěla odložit tak, aby ji někdo nalezl, na sníh ji dala poté, když uslyšela přicházet muže s vírou, že se o holčičku postarají. Měla zůstat schovaná za stromem. 

Tři kamarádi u soudu vypověděli, že Liduška ležela opodál od cesty, šlo tedy o štěstí, že ji uslyšeli a našli. Navíc byla holčička již promodralá, rozvinutá, takže tam už nějakou dobu musela být. Nikoho ani v okolí neviděli, volali a i obhlíželi místo. Soud Kosourovou odsoudil k 5 měsícům těžkého žaláře. Svůj verdikt si vyslechla v klidu, na malou dceru se ani nezeptala.

Antonín Kalina: český Nicholas Winton, který v koncentračním táboře zachránil stovky dětí


Malou Lidušku brzo adoptovali manželé Polákovi. Prožila u nich krásné dětství, vyučila se prodavačkou a vdala se za středoškolského profesora Františka Chybíka. Žili v Praze a měli spolu děti. Liduška měla veliké štěstí, že ji muži nalezli a ona mohla prožít krásný život. Zemřela v roce 1997 ve svých 79 letech.Místo, kde ji tři přátelé v lese našli, dodnes připomíná skromný památník. Kousek od místa nálezu je i další památník a to na počest prvního vánočního stromu republiky. Nález malé Lidušky inspiroval Rudolfa Těsnohlídka a navrhl po vzoru Dánska (kde se staví tzv. Jultrae, vánoční jedle, jako symbol lidské solidarity, pokoje, míru a milosrdenství) charitativní vánoční strom, pod kterým by se vybíraly prostředky pro potřebné děti. V roce 1924 se na brněnském náměstí Svobody poprvé vztyčil vánoční strom republiky, který se rozsvítil 13. 12. za účasti stovek přihlížejících, brněnského starosty, místostarosty a zástupců města Kodaně.

Spisovatele osud Lidušky velmi zasáhl a začal se zajímat o opuštěné děti. V poválečné době byly nezaopatřené děti odkládány a opouštěny běžně. Cíl na co použít sbírku pod vánočním stromem byl tedy jasný – dětský domov. Přidala se i ostatní česká a slovenská města a o několik let později se podařil postavit dětský domov Dagmar, který dostal jméno po dánské princezně, dceři Přemysla Otakara I., která proslula svojí péčí o chudé a byla velmi oblíbená. Domov Dagmar svůj provoz zahájil 8. 12. 1929 a patří mezi nejstarší dětské domovy u nás, který funguje dodnes.

Těsnohlídek se otevření dětského domova nedožil. Nedokázal sobě pomoci, trpěl depresemi a 12. 1. 1928 spáchal sebevraždu v redakci Lidových novin v Brně. Střelil se, přežil a zraněný byl převezen do nemocnice, kde i přes snahu lékařů zemřel.


"Symbol obecné nesobecké lásky září a svítí šťastným i nešťastným, bohatým i nezámožným. A nikdo není v tomto světě tak chudém, aby se mu nezatřpytil v zornicích odlesk vánoční hvězdy. Proto stavíme tento strom republiky. Rozžehujeme světla na zelených větvích těm, kteří trpí, těm jejichž oči tápají dosud ve tmě hrůzy a smrti. Věřím, že by se na těchto vánočních stromech rozhořela světla, že my všichni, kteří chodíme nakupovati dary, položili bychom i pod ně dárek všech a všem. Postavme vánoční stromy všech a všem na náměstí velkých měst republiky." (Rudolf Těsnohlídek).