Psi budou v Paříži kontrolovat vlaky a metro, zda na polstrovaných sedadlech nejsou štěnice. Toto se děje kvůli mnoha zprávám o jejich výskytu. Přesto ministr dopravy, Clément Beaune, popírá, že by ve Francii byla epidemie štěnic.

Petr Janša
Psy budou povoláni na kontrolu vlaků a metra v Paříži, aby zjistili, zda polstrovaná sedadla obsahují štěnice, v reakci na desítky hlášení o jejich výskytu. I přesto ministr dopravy, Clément Beaune, odmítá, že by v zemi došlo k epidemii.

Papež varuje svět v Laudate Deum: „Bez rozhodné akce svět čelí bodu, odkud není návratu“


Upozornil, že i přes zprávy o štěnicích od pařížského dopravce RATP a národního železničního operátora SNCF, nebyl potvrzen žádný z těchto případů. Údajné výskyty štěnic, které lidé sdíleli na internetu, vyvolaly ve Francii vlnu nevole. Některé zprávy tvrdily, že hmyz se objevil dokonce i v kinech a školách. Následkem toho se v Paříži enormně zvýšila poptávka po fumigačních a dezinsekčních službách a někteří cestující ve veřejné dopravě raději stojí, aby se vyhnuli kousnutí. Zaznívá také požadavek, aby byla tato situace řešena ještě před olympijskými hrami, které Paříž čekají příští rok. Ministr dopravy Beaune požaduje, aby dopravci informovali veřejnost o protiopatřeních a ochraně cestujících. Dodal také, že každý čtvrt rok budou zveřejňovány údaje o hlášených i potvrzených případech štěnic.


Všichni provozovatelé veřejné dopravy obecně posílí zdravotní postupy a  týmy pro čichání psů jsou nejúčinnějším prostředkem detekce štěnic. Každé tři měsíce budou zveřejňována data o všech hlášeních štěnic a všech potvrzených nákazách. Naprostá transparentnost přinese naprostou důvěru, není třeba psychózy nebo strachu.


Návrh na využití psů k detekci štěnic v pařížské hromadné dopravě je zajímavým a inovativním přístupem k řešení problému, který může mít řadu důsledků. Na jednu stranu může být tato metoda velmi efektivní. Psi mají vynikající čichové schopnosti a jsou schopni detekovat štěnice s vysokou přesností, a to i v případě, kdy jsou tito škůdci skrytí. Efektivní využití psů by tak mohlo významně přispět k odhalení a následnému řešení tohoto problému.

Pro veřejnost by mohlo být také povzbudivé vidět, že se vláda a dopravní společnosti aktivně zabývají tímto problémem a využívají k jeho řešení inovativní metody. Toto může pomoci zvýšit důvěru lidí v hromadnou dopravu a snížit obavy z možného výskytu štěnic. Na druhou stranu je však třeba vzít v úvahu i možné negativní důsledky. Využití psů pro kontrolu může znamenat zvýšené náklady pro dopravní společnosti, které by mohly být přeneseny na cestující prostřednictvím vyšších cen jízdenek. Kromě toho by mohlo dojít k omezení provozu, pokud by psi prováděli kontroly během provozu na frekventovaných trasách.

Jen za letošní rok 2 400 zavražděných a více než 950 unesených, přimělo OSN smilovat se nad Haiti


Také je nutné vzít v potaz, že i přes vysokou přesnost detekce štěnic psy může dojít k falešným pozitivním výsledkům, což by mohlo vést k nepotřebné panice mezi cestujícími. Navzdory těmto potenciálním problémům je však návrh na využití psů k detekci štěnic v hromadné dopravě nezvyklým a zajímavým přístupem, který by mohl pomoci řešit tento rostoucí problém. Ať už se výskyt štěnic potvrdí nebo ne, je důležité, aby se vláda a dopravní společnosti nadále aktivně zabývaly tímto problémem a hledaly efektivní řešení. Důležité je, aby se případný výskyt štěnic z pařížského metra nějakým způsobem nepřenesl jinde. Kupříkladu na francouzské ministerstvo dopravy, kde hojně používají polstrované sedačky.