V posledních měsících se české hospodářství potýká s výzvami, které ztěžují podnikání napříč různými sektory. Kolísající ceny energií a paliv, vysoká inflace a rostoucí výdaje jsou jen některé z faktorů, které vedou k utažení opasků v domácnostech a následně se odrážejí v podnikatelském prostředí.

Restaurace, služby a doprava jsou mezi nejvíce zasaženými obory. Podle analýzy společnosti Imper CZ se do insolvence dostává čím dál více firem. Jen za deset měsíců letošního roku se do insolvence přihlásilo 4 789 firem, což je o 200 více než v předchozím roce. Většinu z nich tvoří živnostníci, ale značný počet představují i restaurace a podniky v oblasti nákladní dopravy. Dalším problémem, který odhaluje ekonomické potíže, je nárůst nespolehlivých plátců DPH. Společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) vedou statistiky jako nejčastější neplatiči DPH, následovaní individuálními podnikateli a akciovými společnostmi. 

Tento trend má vliv nejen na státní rozpočet, ale i na důvěru v obchodní vztahy a stabilitu trhu. V reakci na tyto problémy byl přijat zákon č. 284/2023 Sb., který zavádí nový institut preventivní restrukturalizace. Tento zákon, transponující směrnici EU o preventivní restrukturalizaci, nabízí firmám v obtížích efektivní nástroje pro řešení finančních problémů a zabraňuje tak jejich úpadku. Nejistá ekonomická situace vyžaduje pozornost nejen ze strany podnikatelů, ale i státu, který by měl poskytovat podporu a nástroje pro zvládání krizových situací. 

Preventivní restrukturalizace může být jedním ze způsobů, jak zabránit hromadným insolvencím a udržet ekonomiku stabilní i v náročných časech. Aktuální ekonomická situace v České republice odráží globální trend nejistoty a volatility, který je způsoben mnoha vnějšími faktory, jako jsou výkyvy cen energií, inflace a rostoucí životní náklady. Tato situace klade zvláštní tlak na určité sektory, zejména na restaurace a malé a střední podniky, které často fungují jako společnosti s ručením omezeným. Insolvence, jev, kdy subjekty nejsou schopny splácet své dluhy, se stává stále běžnějším jevem, což je znepokojivým indikátorem zdraví ekonomiky. 

Zvýšení počtu insolvencí o 200 firem ve srovnání s předchozím rokem není jen statistické číslo; je to příběh tisíců zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků, kteří jsou tímto vývojem nepřímo ovlivněni. Problémy s neplacením DPH představují další rozměr ekonomického tlaku. Společnosti, které se vyhýbají svým daňovým povinnostem, nejenže připravují stát o příjmy, ale také narušují konkurenční prostředí tím, že si nezákonně vytvářejí výhody oproti poctivým plátcům. 

Dominance společností s ručením omezeným mezi nespolehlivými plátci DPH může odrážet skutečnost, že tyto společnosti jsou často zranitelnější vzhledem ke své velikosti a kapitálové struktuře. 

Zavedení zákona o preventivní restrukturalizaci je pokusem reagovat na tuto náročnou situaci. Tento krok je vítaným rozvojem, protože poskytuje firmám nástroje pro řešení finančních problémů dříve, než se dostanou do bodu, kdy jedinou možností je insolvence. Implementace směrnice EU o preventivní restrukturalizaci do českého právního řádu je krokem k větší harmonizaci s evropskými standardy a posiluje nástroje pro podnikovou sanaci. 

Ekonomická stabilita není pouze v rukou podnikatelů a firem. Stát hraje klíčovou roli při poskytování regulačního rámce, podpůrných opatření a při zajištění spravedlivého daňového systému. V časech ekonomické nejistoty musí být politika zaměřena na posílení odolnosti podniků a ochranu zaměstnanců a spotřebitelů. Preventivní restrukturalizace a další podobné iniciativy jsou kroky správným směrem, ale jejich úspěch bude záviset na efektivní implementaci a spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami.


Zdroj: Imper CZ