VÁŠ TÝDENNÍ BLOG O VŠEM, CO JE ZAJÍMAVÉ

Jediným limitem zůstává vaše kreativita. Oživujte nápady od úprav přes kompozice fotografií až po digitální malbu, animaci a grafický design - ať si dokážete představit cokoli, můžete to vytvořit. Pomocí této technologie provádíte rychlé úpravy s neuvěřitelným výsledkem.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, se mimo jiné věnuje otázce úmyslného předstírání výkonu práce zaměstnance. Rozhodnutí přináší vcelku překvapivé závěry v tom, jaké intenzivní porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance může být důvodem pro výpověď z pracovního poměru.

Česká spořitelna dokončila akvizici úvěrového portfolia očištěného o nesplácené a jinak problémové úvěry Sberbank CZ. Převod byl potvrzen zápisem do registru. Za úvěry v nominální hodnotě 47,1 miliardy Kč spořitelna zaplatila 41,053 miliardy Kč.

Navrhovaný trh s konopím bude přísně regulován a pro ty, kdo chtějí drogu pěstovat, distribuovat nebo prodávat, budou vyžadovány licence. To pomůže zajistit, aby konopí prodávané na trhu bylo kvalitní a nepředstavovalo pro uživatele zbytečná rizika.

Koncept zohlední bezprostřední změnu bezpečnostního prostředí. Upozorní například na to, že Česko musí mít dostatek zásob, nebo že stát musí být schopen v případě nutnosti mobilizovat.