Česká spořitelna, přední finanční společnost v České republice, nedávno dokončila akvizici úvěrového portfolia Sberbank CZ. Převod úvěrového portfolia, očištěného o nesplácené a jinak problémové úvěry, byl potvrzen zápisem do registru. Za úvěry v nominální hodnotě 47,1 miliardy Kč spořitelna zaplatila 41,053 miliardy Kč. Tento strategický krok by měl dále posílit pozici České spořitelny na trhu a zvýšit její schopnost poskytovat finanční služby klientům.

Akvizice je významnou událostí v bankovním sektoru, neboť se jedná o převod značného úvěrového portfolia. Věřitelé, včetně řady měst a obcí, kteří měli ve Sberbank CZ zablokované své peníze, mohou očekávat, že alespoň část svých peněz získají ve druhé polovině letošního roku. Například Kraj Vysočina má ve Sberbank CZ zablokováno 2,4 miliardy korun, město Jihlava 150 milionů korun. Akvizice České spořitelny pomůže věřitelům získat zpět své zablokované prostředky a posunout se ve svých finančních plánech.

Česká spořitelna touto akvizicí prokázala své odhodlání rozšiřovat své podnikání a posilovat svou přítomnost na trhu. Investice banky do úvěrového portfolia Sberbank CZ je strategickým krokem, který má za cíl posílit její pozici na trhu a zvýšit její schopnost poskytovat finanční služby svým klientům. Spořitelna má dobrou pověst díky tomu, že svým zákazníkům nabízí inovativní finanční řešení, a očekává se, že akvizice úvěrového portfolia Sberbank CZ její schopnosti v tomto ohledu ještě posílí.

Závěrem lze říci, že akvizice úvěrového portfolia Sberbank CZ Českou spořitelnou je významnou událostí v bankovním sektoru v České republice. Spořitelna zaplatila 41,053 miliardy Kč za úvěry v nominální hodnotě 47,1 miliardy Kč. Akvizice umožní věřitelům získat zpět své zablokované prostředky a pokračovat ve svých finančních plánech. Kromě toho posílí přítomnost České spořitelny na trhu a zvýší její schopnost poskytovat svým klientům inovativní finanční řešení.

Zdroj: ČTK, ČS, K. Grabowska