Téměř 700 milionů lidí se každoročně nakazí nemocí přenášenou komáry. Komáři přenášejí závažné nemoci, jako je malárie, horečka dengue, západonilský virus, virus Zika a chikungunya, které nejen zabíjejí, ale také způsobují bolest.

Petr Janša
Kampaň CDC zahrnovala postřiky DDT po celých Spojených státech a programy výstavby kanálů a odvodňování ve snaze eliminovat stanoviště komárů. I když byla malárie v USA úspěšně vymýcena, je stále přítomná v mnoha částech světa. Úsilí o globální vymýcení malárie pokračuje, ale je to těžký boj. Kampaň na vymýcení malárie musí zahrnovat nejen léčbu nemocných a ochranu těch, kteří jsou vystaveni riziku nákazy, ale také zničení komárů, kteří šíří nemoc. Malárie se znovu objevila ve státě Florida a díky klimatickým změnám se bude šířit dál.

V tomto úsilí je nově vyvinutá vakcína proti malárii kriticky důležitá. Vakcína R21 by mohla být klíčem k vymýcení malárie. S její účinností 75 % v oblastech s sezónní malárií a 67 % v oblastech, kde je malárie standardní, je to nejúčinnější vakcína proti malárii dosud vyvinutá. A protože je levnější než jiné vakcíny, může být širšího dosahu, zvláště v zemích s nízkými příjmy, kde je malárie nejvíce rozšířená.


Vývoj vakcíny R21 je velkým krokem vpřed v boji proti malárii. Je to také připomínkou toho, jak důležité je pokračovat v investování do výzkumu a vývoje ve zdravotnictví. Ačkoli je malárie pro mnoho lidí daleký problém, je to stále jedna z největších hrozeb pro zdraví lidí na celém světě. A pokud chceme zastavit tuto nemoc, potřebujeme nejen vakcínu, ale také odhodlání, zdroje a strategii k dosažení tohoto cíle. Takže, ačkoli komáři zůstávají nejnebezpečnějšími tvory na Zemi, s novou vakcínou R21 máme novou zbraň v naší obraně. A s touto zbraní máme novou naději na zastavení malárie a záchranu milionů životů po celém světě.

Lstivost komárů je jedním z hlavních důvodů, proč je odstraňování malárie tak obtížné. V oblastech s vysokou koncentrací těchto hmyzích škůdců je téměř nemožné se vyhnout jejich kousnutí, zvláště u malých dětí. Různé opatření, jako například moskytiéry nasáklé insekticidy, se ukázaly jako nedostatečné, z důvodu obtížnosti přesvědčit děti, aby pod nimi spaly, a také kvůli schopnosti komárů vyvíjet rezistenci na insekticidy. Navíc vývoj vakcíny byl dlouhodobě komplikován skutečností, že malárie je způsobena ne viry, ale složitým parazitem – plasmodiem, který dokáže měnit svůj tvar, a tak se vyhýbat našemu imunitnímu systému.

Florence Nightingaleová: „Jak málo se dá vykonat, pokud nás ovládá strach.“


Nicméně, vytrvalost, genialita a kreativita se spojily v týmu z Oxfordské univerzity, který vytvořil novou vakcínu proti malárii R21. Podle předběžného článku v časopise Lancet, tato vakcína ukázala 75 % účinnost proti malárii v oblastech, kde tato nemoc je sezónní (například se objevuje pouze v období dešťů) a 67 % účinnost tam, kde je malárie běžná, u dětí ve věku od pěti do 36 měsíců.

Tato úroveň účinnosti je významným průlomem v boji proti malárii. Je to poprvé, kdy vakcína dosáhla cílové úrovni účinnosti stanovené Světovou zdravotnickou organizací, která je 75 %. Tento výsledek je důkazem nejen odbornosti a vědeckých schopností týmu, ale také o jeho odhodlání a vytrvalosti.

Nicméně, i přes tento průlom se před námi stále tyčí mnoho výzev. Bude například třeba provést další klinické studie, aby se zjistilo, zda je vakcína bezpečná a účinná na větší populaci. Bude také třeba zjistit, jak dlouho tato imunita vydrží, a zda bude nutné provést další dávky vakcíny. Kromě toho bude třeba překonat logistické výzvy spojené s doručením vakcíny do odlehlých oblastí, kde je malárie nejrozšířenější. Některé z těchto oblastí jsou těžko dostupné a jejich zdravotnické systémy jsou často nedostatečné.

Je třeba si uvědomit, že vakcína proti malárii není kouzelným řešením, které by nás zbavilo této nemoci jednou provždy. Je to spíše další nástroj, který, pokud bude správně používán, může významně přispět k snížení počtu případů malárie a k záchraně životů. Je tedy důležité, aby bylo naše úsilí v boji proti malárii stále soustředěno na široké spektrum opatření, včetně prevence kousnutí komárem, včasné diagnózy a efektivní léčby nemoci.

Vývoj vakcíny R21 je jistě důvodem k naději, ale je také připomínkou toho, jak daleko ještě musíme dojít, než malárii úplně vymýtíme. Jak nám připomíná lstivý komár, není to jednoduchý úkol. Ale jako lidská rasa jsme prokázali, že máme schopnost překonat i ty nejtěžší výzvy. A s tímto novým pokrokem se zdá, že jsme o krok blíže k vymýcení jedné z nejstarších a nejnebezpečnějších nemocí na světě.