Pátek může být pro školáky nervy drásajícím dnem, protože v tento den se rozdává vysvědčení. Pro některé děti může být špatné vysvědčení zdrojem strachu a úzkosti, protože očekávají reakci svých rodičů.

Odborníci však rodičům radí, aby k této situaci přistupovali pozitivně a povzbudivě. Místo toho, aby se rodiče soustředili pouze na známky, měli by věnovat čas tomu, aby své děti pochválili za jejich úsilí a úspěchy v průběhu celého školního roku. K motivaci a posílení sebevědomí dítěte může přispět i malá odměna. Je důležité, aby si rodiče uvědomili, že dítě stráví ve školní lavici více než 15 000 hodin, takže ocenění jeho tvrdé práce a odhodlání je zásadní. Klinický psycholog Radek Ptáček navrhuje, aby poslední školní den, kdy se rozdává vysvědčení, byl oslavou úspěchů dítěte bez ohledu na výsledek. Tento pohled pomáhá dětem cítit se oceněné a uznalé za své úsilí, což podporuje pozitivní přístup k učení. 

I když vysvědčení poskytuje cenné informace o studijních pokrocích dítěte, je důležité, aby rodiče měli nadhled.

Informace na vysvědčení nemusí vždy podávat úplný obraz o schopnostech nebo potenciálu dítěte. Jak je uvedeno v článku společnosti Sylvan Learning, vysvědčení nemusí poskytovat úplnou představu o tom, jak by si dítě vedlo za různých okolností nebo v různých oblastech života. Proto je důležité, aby rodiče při hodnocení pokroku dítěte zaujali komplexní přístup a zvážili další faktory, jako je snaha, zlepšování a osobní růst. Rozpoznáním těchto aspektů mohou rodiče poskytnout svému dítěti podporu a povzbuzení, aby mu pomohli překonat problémy a dosáhnout jeho plného potenciálu. 

Kromě pochval a odměn poskytuje vysvědčení učitelům také příležitost poskytnout rodičům zpětnou vazbu. Seznam komentářů k vysvědčení s označením „je třeba zlepšit“, který sestavil server Education World, nabízí náhled na různé oblasti, v nichž mohou žáci potřebovat podporu nebo vedení. Tyto poznámky se týkají široké škály témat, mimo jiné plnění úkolů, prokazování odpovědnosti, účasti na skupinových aktivitách a porozumění matematickým pojmům. Prostudováním těchto komentářů mohou rodiče lépe porozumět silným a slabým stránkám svého dítěte a společně s učiteli se zaměřit na oblasti, které je třeba zlepšit.

Tato spolupráce mezi rodiči a pedagogy má zásadní význam pro vytvoření příznivého prostředí pro učení dětí.

Poslední školní den s vysvědčením by měl být časem oslav a zamyšlení. Známky jsou sice důležité, ale rodiče by se měli zaměřit na celkový pokrok a růst, kterého jejich dítě během roku dosáhlo. Pochvala jejich úsilí, drobné odměny a spolupráce s učiteli mohou dětem pomoci vytvořit si pozitivní vztah k učení a motivovat je k dalšímu úsilí o úspěch. 

Pokud si rodiče udrží nadhled a uvědomí si omezení vysvědčení, mohou podpořit studijní cestu svého dítěte a vzbudit v něm lásku k učení, která přesáhne známky na papíře.