V dramatickém apelu Laudate Deum papež František vyzývá bohaté země k provedení zásadních změn v boji proti klimatické krizi. Současně brání klimatické aktivisty a apeluje na vlády, aby klimatický summit COP28 v Dubaji využily jako mezník obratu.


Papežova předchozí encyklika Laudato si byla publikována v roce 2015, těsně před důležitým klimatickým summitem COP21, na kterém byla uzavřena Pařížská dohoda. Papež projevuje zájem o problematiku klimatu, vyzývá ropné firmy a aktivisty k jednání a varuje před „klimatickým nouzovým stavem“. Přesto však nebyl přítomen na summitu Cop2021 v Glasgow v roce 26, na který byl pozván.

František naléhá na „rozhodný urychlení energetického přechodu“ z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. Současně však vyzývá k obezřetnosti při spoléhání na nové technologie, jako je zachycování a skladování uhlíku, které podle něj připomíná „tlačení sněhové koule z kopce“. Papež varuje, že bez rozhodné akce se svět může dostat na bod, ze kterého už nebude návratu. „Naše reakce na tento problém byly nedostatečné, zatímco svět kolem nás se rozpadá a blíží se k bodu zlomu,“ uvádí.


Papež vyzývá svět, aby využil příležitosti, které představuje nadcházející summit COP28 v Dubaji, k zásadnímu obratu v klimatické politice. Zdůrazňuje, že hostitelské země, Spojené arabské emiráty, jsou významnými producenty ropy, a vyzývá k rozhodnému urychlení transformace energetiky. „Říci, že není místo pro naději, by bylo sebevražedné. Bylo by to stejné, jako vystavit celé lidstvo, zejména nejchudší, nejhorším důsledkům změny klimatu,“ uvádí. „Doufáme, že COP28 umožní rozhodný urychlení transformace energetiky. Tato konference může být zlomovým okamžikem, který ukáže, že všechno, co jsme od roku 1992 dosáhli, bylo opravdu smysluplné a stálo za to. Jinak to bude velké zklamání a ohrozí to vše dobré, co jsme dosud dosáhli.“

Papež František vyzývá bohatý svět k hlubokým změnám v boji proti klimatické krizi. Jeho slova, zaznívající v době rostoucích obav o budoucnost naší planety, jsou silnou výzvou k akci a zároveň se obrací proti názorům, které přehlížejí nebo zlehčují důsledky klimatické změny. Papež vyzývá k akci na všech úrovních společnosti - od vlád po jednotlivé občany. Požaduje rozhodné urychlení energetického přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům, který je nezbytný pro zvládnutí klimatické krize.

Zajímavý je jeho postoj k novým technologiím, jako je zachycování a ukládání uhlíku. Papež se obává, že spoléhání se na technické řešení může být riskantní a může odvádět pozornost od nutnosti hlubokých změn v našem životním stylu a společenských strukturách. Papež František dále hájí klimatické demonstranty, kteří jsou často označováni za radikalizované. Naopak je chápe jako skupiny, které plní prostor, který zůstal prázdný ze strany společnosti, a které vyvíjejí zdravý tlak na politiky a společnost jako celek.

Japonská aukce – jiná taktika, lepší výsledky


Papež kritizuje také konzumní západní model života, který je podle něj spojen s nezodpovědným životním stylem a způsobuje klimatickou krizi. Tato kritika je významná, jelikož pochází od náboženského vůdce, který má významný vliv na miliardy lidí po celém světě. Papežovu výzvu lze chápat jako výraz jeho hlubokého znepokojení nad aktuální klimatickou krizí a nad tím, jak je s ní nakládáno. Jeho slova ukazují, že boj proti klimatické změně je nejen technickou nebo ekonomickou otázkou, ale také otázkou sociální spravedlnosti, etiky a odpovědnosti vůči budoucím generacím.I když je papežova výzva určena primárně katolíkům, je relevantní pro všechny, kdo se zajímají o budoucnost naší planety. Je to silný hlas, který se ozývá v době, kdy svět hledá cesty, jak čelit klimatické krizi.