Jeho příběh, který začíná v Brně, vedl přes práci sociálního pracovníka až k režii úspěšného seriálu „Miri fajta“, až po tragický konec v důsledku vzácné nemoci. Jeho odkaz zůstává silný a živý. Získal ocenění in memoriam od Muzea romské kultury.

Petr Janša
Robin Striatalentovaný režisér a sociální aktivista. Jeho odhodlání propojit minoritní a majoritní společnost bylo vidět již od jeho mladých let. Vystudoval gymnázium v Letovicích a poté Evangelickou akademii, Vyšší odbornou školu sociálně právní. Pracoval jako sociální pracovních v brněnských organizacích IQ Roma servis a DROM, kde byl vedoucím komunitního centra.

Po ukončení studia vyšší sociálně právní školy začal pracovat jako sociální pracovník v brněnských organizacích IQ Roma servis a DROM. Postupně se u něho začala projevovat vášeň pro kameru a audiovizuální tvorbu. Jako samouk začal tvořit vlastní videa a krátké dokumenty, které se zaměřovaly na romskou komunitu a její integraci do společnosti. V roce 2017 se mu podařilo režírovat první romský sitcom „Miri fajta“ (Moje rodina), který se rychle stal velmi populárním a oblíbeným. Pro Robina to bylo obrovské vítězství a potvrzení, že jeho snaha spojit minoritní a majoritní společnost je smysluplná a účinná.

V roce 2019 spoluzaložil Tuke TV, internetové médium věnující se výrobě vlastních pořadů i zakázkové filmové produkci. Zároveň se stal kurátorem videofondu v Muzeu romské kultury, kde hrál klíčovou roli v dokumentování důležitých okamžiků romské historie. Jeho život však náhle změnila vzácná zákeřná nemoc, které podlehl v březnu 2023 ve věku nedožitých 33 let. Nicméně, jeho odkaz zůstává nezapomenutelný.

O několik měsíců později, v říjnu 2023, byl Robinu Striovi udělen in memoriam ocenění od Muzea romské kultury. Toto ocenění uznalo jeho práci jako režiséra, dokumentaristu a aktivistu, který se věnoval etnoemancipaci Romů a boji proti stereotypizaci Romů.

Jeho kolegové a přátelé vzpomínali na jeho život a práci během slavnostního předání ceny, kdy si ho připomněli skrze video medailonek. Robin Stria zůstává v srdcích mnoha lidí jako nadějný režisér, aktivista a inspirativní člověk, který dokázal spojovat lidi různých kultur a vzdělání. Jeho příběh je připomínkou toho, jak jednotlivec může mít silný dopad na své okolí a společnost jako celek.

Příběh o Robinu Striovi představuje portrét silné osobnosti, která se vytrvale snažila propojit minoritní a majoritní kulturu, a to pomocí různých nástrojů. Jeho příběh je zároveň svědectvím o tom, jak může nadání a vášeň pro něco překonat bariéry, které se zdají nepřekonatelné.

Robina Striu lze bezpochyby označit za významnou postavu v oblasti sociální práce a integrace Romů do společnosti. Jeho odhodlání a práce v rámci romských organizací a jeho následná kariéra v audiovizuální tvorbě představují inspirující příklad toho, jak může být talent a vášeň využit pro pozitivní sociální změnu.

Chtěl bych zdůraznit důležitost kultury a tradice v jeho životě a práci. Stria byl od malička obklopen kulturou a tradicemi své rodiny a tato vážnost k tradicím a kultuře se projevila v jeho práci, kde se snažil tyto hodnoty předávat dále. Jeho smrt v tak mladém věku je tragickou událostí. Je však jasné, že jeho odkaz a práce žijí dále. Ocenění, které mu bylo uděleno in memoriam, je jasným potvrzením jeho významu a vlivu.

Robin Stria, jako jeden z těch, kteří měli silný dopad na své okolí a společnost jako celek, a to i přes svůj krátký život. Jeho životní příběh je inspirací a připomínkou toho, jak jednotlivec může mít silný dopad na své okolí a společnost jako celek. Přestože článek může působit smutně kvůli jeho předčasnému úmrtí, jeho odkaz a úspěchy nám dávají příklad, jak můžeme překonat překážky a dosáhnout našich cílů.