Toxické pracovní prostředí je velkým problémem pracovního světa. Prostředí, kde je nepřátelskost, stres a nepříjemná atmosféra na denním pořádku. Toxické prostředí na pracovišti může mít katastrofální dopady na duševní i fyzické zdraví zaměstnanců.

Petr Janša
Vytváření pozitivní firemní kultury je jednou z nejvýznamnějších částí jakékoli organizace. Má významný dopad na produktivitu, loajalitu zaměstnanců, a dokonce může velmi významným způsobem ovlivnit spokojenost zákazníků. Mnoho firem si však stále myslí, že jejich firemní kultura je pevně daná a neměnná. Věty jako „My jsme to měli dříve těžší a nikdo si nestěžoval…“ nebo „Tohle je naše tradiční postup, tečka!“ se často ozývají na pracovištích. Ale měla by? Jak se lze vyhnout takovým problémům v komunikaci a jak vytvořit kulturu, která podporuje růst a prosperitu firmy?

Masový turismus ničí historické destinace. Florencie se brání - zakázala nové Airbnb


Firemní kultura není něco, co se jednoduše stane. Je to proces, který vyžaduje promyšlenost, trpělivost a úsilí. Ačkoli si mnoho lidí myslí, že firemní kultura je jen o pracovišti, je to mnohem více než to. Firemní kultura zahrnuje hodnoty, názory, očekávání a chování, které určují, jak se lidé v organizaci chovají a jak se firmy rozhodují. Jak tedy vytvořit pozitivní firemní kulturu? Začíná to definicí hodnot a očekávání. Hodnoty by měly být jasně definovány a sdíleny se všemi zaměstnanci. Očekávání by měla být jasně vysvětlena a stanovena pro každou roli v organizaci.

Komunikace je klíčová. Bez otevřené a transparentní komunikace se mohou začít tvořit negativní vzorce chování a myšlení. Manažeři by měli být otevření a přístupní, aby zaměstnanci mohli sdílet své názory a obavy. Tvorba inkluzivního prostředí je dalším krokem. To znamená, že všichni zaměstnanci by měli mít pocit, že jsou součástí týmu a že jejich názory a příspěvky jsou ceněny. Nakonec, ale rozhodně nejméně důležitě, je důležité vytvořit kulturu, která podporuje růst a rozvoj. To zahrnuje nabízení možností pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, podporu inovací a kreativity a uznání a odměnu za vynikající výkon.

Video s incidentem, kdy ultraortodoxní Židé plivali na křesťany v Jeruzalémě vzbudilo rozhořčení


Co dělat, když je v týmu někdo, kdo narušuje pracovní atmosféru? Nejprve je důležité identifikovat, co je problém. Je to chování? Je to komunikace? Je to postoj? Jakmile je problém identifikován, je možné ho řešit. Pokud je problém spojen s konkrétním jedincem, mělo by se s ním jednat otevřeně a upřímně. Je důležité poskytnout konkrétní příklady chování, které je problémové, a vysvětlit, jak to ovlivňuje tým a organizaci jako celek. Pokud se problém týká vedení firmy, může být řešení složitější. Může být nutné zahájit dialog s vyšším vedením nebo s HR oddělením. V extrémních případech může být nutné zvážit změnu práce.

Vytváření pozitivní firemní kultury není snadný úkol, ale je to něco, co může mít velký dopad na úspěch organizace. Vyžaduje to trpělivost, úsilí a otevřenou komunikaci. Ale s těmito nástroji je možné vytvořit pracovní prostředí, které je podporující, progresivní a pozitivní.