Záznam ultraortodoxních Židů, kteří plivají na zem poblíž průvodu cizích křesťanských věřících nesoucích dřevěný kříž v Jeruzalémě, vyvolal v Svaté zemi silné rozhořčení a vlnu odsouzení.

Petr Janša
V úzkých uličkách starobylého Jeruzaléma se odehrálo něco, co zanechalo stopy rozhořčení v srdcích věřících po celém světě. Vedle průvodu zahraničních křesťanských věřících, kteří nesli dřevěný kříž, ultraortodoxní Židé opovrhovali svatostí tohoto aktu tím, že plivali na zem. Scéna, která vyvolala vlnu odporu a odsouzení, byla zdokumentována na video, které se okamžitě rozšířilo a vyvolalo intenzivní pobouření.


🚨WARNING🚨

Jews spitting on Christians in Israel.

So much for those "Judeo-Christian" values. pic.twitter.com/ROzt7GF0HX— Lucas Gage (@Lucas_Gage_) October 3, 2023
Tento incident, označený křesťanskou menšinou ve městě jako další alarmující nárůst nábožensky motivovaných útoků, vyvolal vzácné pobouření samotného izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a dalších významných osobností. „Důrazně odsuzuji jakýkoli pokus o zastrašování věřících a jsem odhodlán proti němu podniknout okamžité a rozhodné kroky,“ prohlásil.

Jen za letošní rok 2 400 zavražděných a více než 950 unesených, přimělo OSN smilovat se nad Haiti

Tato scéna plivání, kterou v pondělí zachytil reportér izraelských levicových novin Haaretz, představuje výsledek rostoucího náboženského konfliktu v zemi. Odehrála se v kontextu obav z rostoucí netolerance, které vzbuzuje současná, historicky nejkonzervativnější izraelská vláda. Podle mnoha názorů tato vláda s ultranacionalistickými členy, jako je ministr financí Bezalel Smotrich a ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, povzbudila židovské extremisty a vytvořila atmosféru beztrestnosti.

Izrael je zcela odhodlán chránit posvátné právo uctívání a pouti na svatá místa všech vyznání. Důrazně odsuzuji jakýkoli pokus o zastrašování věřících a jsem odhodlán proti němu okamžitě a rozhodně jednat.


Tento incident představuje další ránu pro svobodu vyznání a důvěru ve svatá místa, principy, které byly pro Izrael zásadní od jeho založení před 75 lety. Zdá se, že současná situace tyto závazky porušuje.K rozhořčení přispěla i odvážná obrana „plivačů“ ze strany Elisha Yereda, ultranacionalistického vůdce osadníků a bývalého poradce zákonodárce v Netanjahuově vládní koalici. Ten tvrdil, že plivání na křesťanské duchovenstvo a kostely je „starodávný židovský zvyk“. Tato drzost vyvolala ještě větší vlnu odsouzení.

Zatímco se video a Yeredův komentář šířily sociálními médii, odsouzení rostlo. Izraelský ministr zahraničí Eli Cohen prohlásil, že plivání na křesťany „nereprezentuje židovské hodnoty“. Aktivisté, kteří dokumentují každodenní útoky proti křesťanům ve Svaté zemi, byli překvapeni náhlou vlnou vládní pozornosti.

Křičet na děti je škodlivé jako fyzické nebo sexuální zneužívání a dochází k němu u 36,1 % dětí

Tento incident ukazuje, že náboženská netolerance se stává stále viditelnějším problémem. Jak se útoky proti křesťanům letos zvýšily o 100 %, je třeba se zaměřit na potlačení náboženské agresivity a obnovu svobody vyznání pro všechny věřící.Tento politovánihodný incident vyvolává mnoho otázek. Proč se tak stalo? Jak můžeme zastavit takové šokující akty netolerance a náboženské nenávisti? Jaká je role izraelské vlády v těchto situacích?Tento incident je nepochybně alarmující. Je to náboženská nesnášenlivost v její nejhrubší a nejostřejší formě. Zdá se, že v tomto případě je náboženská netolerance založena na extrémním nacionalismu, který se mísí s náboženskou identitou.

To je obzvláště znepokojivé, protože tato forma netolerance je často velmi hluboko zakořeněná a těžko se mění.

Je také důležité si uvědomit, že tento incident se neodehrál v izolaci. Je to součástí širšího vzorce nábožensky motivovaných útoků, které se v poslední době zvyšují. Tento konkrétní incident může být pouze vrcholkem ledovce.

Nicméně, jak bylo zmíněno výše, incident vyvolal silnou reakci izraelského premiéra a dalších vysokých politických představitelů, kteří ostře odsoudili náboženskou animozitu. Toto je signalizuje určitý druh uklidnění. Poukazuje na to, že existují silné síly v Izraeli, které se postaví proti náboženské netoleranci a zasazují se o udržení náboženské svobody a tolerance.

Manželka je grafoman. Bytem se nese zvuk klávesnice jako zlověstné zvukové znamení našeho zoufalství

Konečně by tento incident měl být připomínkou pro nás všechny o důležitosti náboženské tolerance a respektu. Bez ohledu na naše vlastní náboženské přesvědčení bychom měli respektovat právo ostatních na vyznání jejich vlastní víry bez strachu z pronásledování nebo útoků.