Moje motivace pro návštěvu byla dvojí: jednak jsem chtěl hlouběji pochopit romskou historii a kulturu, o které se ve společnosti teď mluví málo, a také jsem se chtěl osobně setkat s paní ředitelkou a dozvědět se o romské komunitě přímo od zdroje.

Petr Janša
Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 a jedná se o první muzeum tohoto typu v České republice. Jeho posláním je dokumentovat, zachovávat a prezentovat materiální i nemateriální dědictví Romů a Sintů. Je to místo, které slouží nejen jako kulturní most mezi romskou a neromskou částí společnosti, ale také jako svědek minulosti a edukativní centrum, které boří stereotypy a předsudky. Rád bych se podělil o své osobní dojmy a zážitky, které jsem získal během návštěvy muzea. Návštěva nebyla jen obyčejnou exkurzí, ale stala se zážitkem obohaceným o emoce, nové poznatky a respekt k bohaté kultuře.

Do muzea jsem se vydal pěšky z práce. Prošel jsem pod viaduktem s nápisem BRONX. Po několika minutách jsem dorazil do blízkosti Bratislavské ulice, kde se muzeum nachází. Okolí ulice bylo klidné a přátelské, s nádechem běžného městského života. Exteriér muzea mě překvapil svou nenápadností a elegancí. Budova není nijak okázale zdobená, ale její jednoduchost a moderní prvky mi napověděly, že se jedná o místo, které se soustředí na obsah a podstatu než na vnější pompéznost.


Mini kinosál v interiéru muzea vyjadřuje přátelskou atmosféru, která je tak typická pro romskou kulturu. 


Když jsem vstoupil do sálu stálé expozice „Příběh Romů“ otevřel se povědomý, ale nový svět. Expozice je zaměřena na dějiny a kulturu romského etnika, a to od jejich původu až po současnost. Výstava je rozdělena do několika tematických celků, které ukazují historii, tradiční způsob života, kulturu, jazyk a také perzekuci Romů během jejich života od příchodu do Evropy přes potíže první republiky, druhé světové války i období komunistické éry. Vše je podáno s důrazem na osobní příběhy a osudy, které dávají exponátům a informacím hlubší rozměr.

Jeden z exponátů, který na mně udělal zvlášť velký dojem, byla stará cestovní kovová truhla, která nesla stopy mnoha cest a příběhů. Připomněla mi, jakým způsobem Romové po staletí migrovali a jak je mobilita hluboce zakořeněna v jejich kultuře. Další dojemný exponát byla kolekce tradičních romských šatů s nádhernými výšivkami, které odhalovaly bohatství a pestrost romského uměleckého vyjádření. Velmi hezky je zpracovaná expozice s houslemi a působivá je taky ta část, která připomíná první vysokoškolsky diplom romského právníka u nás. Zajímavé jsou i interaktivní prvky, jako jsou audiozáznamy romské hudby nebo možnost vyzkoušet si romské hry.


Popisy u jednotlivých expozic jsou neuvěřitelně otevřené a autentické.


Měl jsem štěstí na dočasnou výstavu věnovanou romským umělcům a jejich dílu. Byla to fascinující směsice moderního umění a tradičních prvků, která zobrazovala aktuální témata a problémy, s nimiž se romská komunita potýká. Měl jsem taky možnost promluvit si s jedním z kurátorů, který mi poskytl ještě hlubší vhled do některých vystavených děl. Tato interakce byla pro mě velmi cenná, protože jsem měl možnost lépe porozumět záměru a kontextu výstavy. 

V přízemí muzea se nachází kavárna BENG! Příjemná vůně čerstvě mleté kávy se mísí s jemnými tóny romské hudby, která zde hraje nenápadně v pozadí a dotváří tak jedinečný charakter místa.

V jejích očích lze vidět odraz generací, které procházejí nesmírnými zkouškami a přesto si uchovávají svou jedinečnou identitu.


Muzeum romské kultury je klíčovým místem pro každého, kdo chce pochopit a ocenit bohatou a rozmanitou kulturu Romů. Nabízí prostor pro konfrontaci s minulostí, ale i inspiraci pro budoucnost. Každému, kdo uvažuje o návštěvě muzea, mohu jen doporučit: neváhejte a přijďte. Je to místo, které by nemělo chybět na seznamu kulturních zážitků nejen pro obyvatele Brna, ale pro každého, kdo má zájem o poznání a porozumění kulturní rozmanitosti.

Pro všechny, nejen místní, kteří by si rádi prohloubili své vědomosti o romské kultuře, je návštěva tohoto místa skvělou volbou. Muzeum je otevřené od úterý do neděle v čase od 10 do 18 hodin a to vám poskytuje dostatek času na prozkoumání všech expozic. Základní vstupné je stanoveno na 120 Kč, zatímco zlevněná cena je 60 Kč, což je velmi přívětivé pro širokou veřejnost. Vstup do speciálních výstav je pak za základní cenu 60 Kč, se zlevněným vstupným 30 Kč.

Aktuální výstava v muzeu.


Pokud byste potřebovali více informací nebo měli specifické dotazy, neváhejte kontaktovat muzeum, věřím, že budete překvapení, jak vstřícní budou. Pro aktuální informace a plánované akce doporučuji sledovat webové stránky muzea rommuz.cz, kde naleznete také podrobné informace o výstavách a programech.

Návštěva byla jedinečnou zkušeností, která mi otevřela oči v mnoha směrech. Exponáty a příběhy zaznamenané v muzeu jsou vyprávěny s takovou silou a autentičností, že jsem odcházel s novým pohledem na historii i současnost romské komunity. Rád bych vyjádřil svůj obdiv všem, kteří se podílejí na chodu a rozvoji Muzea romské kultury, zvláště pak paní ředitelce PhDr. Janě Horváthové.