Opravdu unikátní věc pro svět kultury a historie. Jiný než jakýkoliv jiný, který jste kdy zažili. Nepotřebujete k tomu fyzickou přítomnost, ani vstupenku. Unikátní projekt, kterým je virtuální muzeum ukradených kulturních artefaktů.

Petr Janša
Virtuální muzeum ukradených kulturních artefaktů. Unikátní projekt spojil Interpol a UNESCO. Proč právě toto téma? Očividně je to nejen kvůli jeho neobvyklosti, nýbrž také kvůli jeho důležitosti. Tento projekt není jen o zpřístupnění ukradených artefaktů světu. Je to také o posílení vědomí o obchodování s lidmi a vztahu mezi artefakty a komunitami, ze kterých pocházejí. 

Toto virtuální muzeum je místem, kde se kultura, historie, soudobý svět a technologie setkávají. Každý z nás má něco do činění s historií a kulturou, ať už jsme si toho vědomi, nebo ne. Snad díky muzeu budeme moc lépe pochopit, jak se naše minulost, přítomnost a budoucnost navzájem propojují. Je to pro ty, kdo milují objevování nových věcí, pro ty, kdo si váží kulturního dědictví lidstva, a pro ty, kdo se zajímají o sociální spravedlnost.

Za každým ukradeným dílem nebo fragmentem se skrývá kus historie, identity a lidskosti, který byl vyrván z rukou jeho správců, znepřístupněn výzkumu a nyní hrozí, že upadne v zapomnění.


Ať už jste student, učitel, historik, sociolog, právník, nebo jen někdo, kdo má rád zajímavé příběhy a nové technologie, muzeum je právě pro vás. Připravte se na cestu, která je více než jen prohlídkou muzea. Je to cesta do hlubin kulturního dědictví lidstva, které je často zapomenuto nebo ignorováno. Je to cesta, která vás zavede za hranice fyzického světa do digitálního prostoru, který nabízí nekonečné možnosti. Je to cesta, která vás nenechá na pochybách o důležitosti toho, co děláme pro ochranu a zachování našeho kulturního dědictví.


Co je virtuální muzeum?


Představte si, že stojíte před velkolepou budovou, jejíž architektura přitahuje váš zrak. Míříte k hlavnímu vchodu s očekáváním, co uvidíte uvnitř. Ale namísto toho, abyste otevřeli dveře, nasadíte si na hlavu speciální brýle. V tu chvíli se ocitáte v jiném světě. Vítejte ve virtuálním muzeu. Virtuální muzeum je konceptem, který překračuje hranice tradičních muzejních prostor. Je to interaktivní prostředí vytvořené pomocí digitálních technologií, které umožňuje návštěvníkům procházet muzejní sbírky a výstavy z pohodlí domova. Pomocí virtuální reality návštěvníci prožívají jedinečné zážitky, které by byly mimo dosah tradičních muzeí.

Technologie 3D tisku a virtuální reality

Virtuální muzea jsou výsledkem spojení dvou revolučních technologií – 3D tisku a virtuální reality. Virtuální realita (VR) je technologie, která umožňuje uživatelům ponořit se do třírozměrného, počítačem vygenerovaného prostředí. VR brýle vytvářejí iluzi skutečného světa, který uživatele obklopuje ze všech stran. Díky tomu je možné procházet muzejními koridory, sledovat exponáty z různých úhlů, a dokonce se podívat za roh, což by v reálném muzeu nebylo možné. Dnes už běžný 3D tisk na druhou stranu zpřístupňuje muzejní sbírky, které jsou normálně nedostupné. Pomocí 3D skenerů je možné vytvořit přesné repliky exponátů, které jsou poté vytisknuty na 3D tiskárnách. Tímto způsobem mohou návštěvníci interagovat s exponáty tak, jak by to v tradičním muzeu nebylo možné – mohou je vzít do rukou, prohlédnout si je zblízka, a dokonce je cítit!

Jak budou návštěvníci procházet virtuálními prostorami?

Prohlídka virtuálního muzea je zcela odlišná od návštěvy tradičního muzea. Namísto toho, aby návštěvníci chodili od exponátu k exponátu, nasadí si VR brýle a ocitnou se přímo uprostřed výstavy. Návštěvníci se mohou pohybovat po virtuálním prostoru, procházet jednotlivými místnostmi a obdivovat exponáty z různých úhlů. Mohou se dokonce přiblížit k exponátům a prohlédnout si je zblízka, což by v tradičním muzeu nebylo nemožné. Díky technologii 3D tisku mohou návštěvníci také interagovat s exponáty. Mohou je vzít do rukou, prohlédnout si je z všech stran. To vytváří zcela nový zážitek z návštěvy muzea, který je o mnoho interaktivnější a poutavější. Kromě toho mohou návštěvníci komunikovat s průvodci nebo s ostatními návštěvníky, což přidává další rozměr zážitku. Virtuální muzea tak nabízejí unikátní a jedinečnou zkušenost, která zcela mění naše vnímání toho, co muzeum může být.

Spolupráce s Interpolem při hledání ztracených pokladů

Role Interpolu – jak mezinárodní policejní organizace pomáhá v boji proti krádežím kulturních předmětů? Jak může jedna organizace pomoci chránit poklady celého světa? Odpověď leží v síťování, spolupráci a přístupu k informacím, které Interpol nabízí. Interpol, zkráceně z Mezinárodní kriminální policejní organizace, je hlavním hráčem v boji proti krádežím kulturních předmětů na mezinárodní úrovni. Celkem s 194 členskými zeměmi se Interpol zaměřuje na facilitaci mezinárodní policejní spolupráce, bez ohledu na geografické hranice nebo politické systémy. V oblasti ukradených a ztracených uměleckých děl a historických artefaktů Interpol poskytuje jedinečnou platformu pro shromažďování a sdílení informací mezi členskými zeměmi. Jeho databáze ukradených děl, která obsahuje desetitisíce záznamů, je klíčovým nástrojem pro identifikaci a vrácení ukradených předmětů.

Přehled některých z 52 000 artefaktů v databázi Interpolu

Představte si, že jste na trhu s uměním a narazíte na nádhernou starověkou sošku. Přitahuje vás svou krásou a historií, ale jak můžete vědět, zda ji někdo v její dlouhé historii neukradl? Díky Interpolu to můžete snadno zjistit. Příkladem může být příběh starověké římské sošky, známé jako Statue of Venus - Socha Venuše, nebo také Mazarinská Venuše, která byla ukradena z muzea v Itálii v roce 1978. Představte si, že jste tím, kdo ji objevil na aukci v New Yorku v roce 1995. Díky databázi Interpolu byla soška identifikována jako ukradená a vrácena zpět do Itálie. Nebo vezměte v úvahu bronzový reliéf z 16. století, který byl ukraden z kostela v Belgii. Tento reliéf byl později nalezen v obchodě s uměním v Londýně a díky databázi Interpolu vrácen na své původní místo.

Čas přítomnosti v Centre Pompidou Málaga


Tyto případy jsou jen dva z tisíců, které dokazují hodnotu a efektivitu práce Interpolu. Každý z těchto artefaktů má svůj vlastní příběh a každý z nich je důležitou součástí našeho světového kulturního dědictví. Díky Interpolu a jeho spolupráci s mezinárodními policejními silami se mnoho z těchto předmětů vrátí tam, kam patří. Chrápání kulturních pokladů je jako skládání obrovského puzzle. Každý kousek má své místo, svůj význam a přispívá k celkovému obrazu. Interpol je jedním z těch, kteří nám pomáhají toto puzzle dát dohromady a chránit tak naše globální kulturní dědictví.

Výjimečná vzdělávací hodnota muzea

Muzea jsou jakousi klenotnicí poznání, kde jsou uloženy příběhy, kultura a historie, které tvoří základ naší společnosti. Když vstoupíme do muzea, nejenže jsme obklopeni artefakty a exponáty, ale také jsme ponořeni do živých příběhů, které nám pomáhají lépe pochopit naši minulost a současnost. Muzea jsou jako mosty, které spojují minulost s přítomností. Při procházce výstavními síněmi a galeriemi se nám otvírá pohled do jiných dob, kultur a civilizací. Díky tomu získáváme hlubší pochopení o tom, jak se naše společnost a kultura vyvíjela.

Podívejme se na příklad egyptských mumii. Když se setkáme s takovým artefaktem v muzeu, nejenže nám to pomáhá pochopit egyptské pohřební rituály a víru v posmrtný život, ale také se nám otevírá pohled na egyptskou společnost, jejich způsob života a jejich umění. Bez výukových programů a odborného vedení, které muzea poskytují, by takové pochopení bylo těžko dosažitelné.

Příběhy a svědectví – přínos místních komunit

Každý artefakt v muzeu je nositelem příběhu. Ale co dělá tato příběhy opravdu skvělými a životaschopnými, jsou lidé a komunity, které stojí za nimi. Běžný skleněný pohár z 19. století se může zdát na první pohled nevýznamný. Ale pokud se k němu připojí příběh o tom, jak byl používán v místní hospodě, kde se rozezněla první píseň našeho národního hymnu, najednou tento předmět získává zcela nový význam. Místní komunity jsou klíčové pro předávání těchto příběhů. Jejich svědectví a vzpomínky přidávají artefaktům život a dávají nám možnost nahlédnout do světa, jaký byl kdysi. Jsou to právě místní komunity, které mohou vypovídat o způsobu života, o tradicích, o událostech, které formovaly naši minulost a současnost. Takže, nejenže nám poskytují vzdělání, ale také nám umožňují spojit se s naší minulostí a představit si budoucnost.

UNESCO pečlivě postupuje při výběru položek do sbírek

Jednou z nejdůležitějších instancí, která oceňuje a chrání dědictví naší minulosti ve formě artefaktů, je Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu, známá spíše pod svou zkratkou UNESCO. Při procesu jmenování nových položek do svých sbírek UNESCO následuje pečlivě nastavená kritéria. Tento proces je podobný dobrodružství Indiana Jonese, plný důkladného bádání, pečlivého vyhodnocování a posuzování. Ale místo prachu, pavučin a bláta, je tato dobrodružství plné papírů, regulačních předpisů a diplomatických jednání.

Spolubydlení je jako moderní verze manželství


Úvodní fází je předložení návrhu na zařazení konkrétního artefaktu do sbírky. Tento návrh může předložit kterýkoli ze členských států UNESCO, který musí prokázat význam předmětu pro lidskou kulturu a historii. Návrh je následně přezkoumán odborníky z různých oblastí, kteří zhodnotí jeho autenticitu, integritu a univerzální hodnotu. Pokud artefakt projde tímto pečlivým procesem, je zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Tato prestižní označení garantuje, že se bude k artefaktu přistupovat s nejvyšší úctou a bude chráněn pro budoucí generace.

Které artefakty jsou považovány za nejvýznamnější a nejvíce postrádané?

Při tématu o nejvýznamnějších a nejvíce postrádaných artefaktech nelze zapomenout na organizaci Antiquities Coalition. Tato nevládní organizace se věnuje ochraně a zachovávání kulturního dědictví po celém světě. Podle Antiquities Coalition jsou mezi nejvýznamnější artefakty například ty, které nám vyprávějí o náboženství, technologiích nebo sociálních strukturách dávných civilizací. Například staroegyptské sarkofágy, tajemné sarkofágy z Naga el-Faríku, řecké sochy nebo čínské vázy z dynastie Ming. Tyto artefakty nám dávají unikátní pohled do minulosti a pomáhají nám lépe pochopit, odkud jsme přišli. Pokud jde o nejvíce postrádané artefakty, Antiquities Coalition zmiňuje například slavné fresky z afghánského města Bamiyan, které byly zničeny Talibanem, nebo tisíce artefaktů z Iráku, které byly ukradeny nebo zničeny během konfliktů. Tyto ztráty jsou nejen kulturní, ale také historické a vědecké, neboť tyto artefakty mohly poskytnout cenné informace o naší minulosti.

Očekávaný význam muzea

Muzea se od nepaměti stala důležitými strážci našich historií, kultur a umění. Jako okna do minulosti nám umožňují nahlédnout do životů našich předků, zatímco nám poskytují i prostor pro učení a reflexi. Připravujeme se otevřít nové muzeum, které bude mít významný dopad na naši komunitu a širší společnost. To, co bude dělat virtuální muzeum výjimečným, je nejen to, co bude uvnitř, ale také to, co přináší navenek. V muzeu se nezaměří pouze na ukázání exponátů, ale představí i příběhy, které za nimi stojí. Cílem je udělat z historie zážitek, který je zcela živý. Očekáváme, že muzeum bude mít mnohostranný dopad. Nejen že obohatí kulturu jako takovou, ale také podpoří vzdělávání tím, že poskytne přístup k prvotřídním zdrojům pro učitele a studenty. Jeho vliv také zasáhne do naší ekonomiky. Muzea jsou často hnací silou turistiky a toto by mělo přinést příliv návštěvníků.

Papež varuje svět v Laudate Deum: „Bez rozhodné akce svět čelí bodu, odkud není návratu“


Muzeum se má otevřít pro veřejnost v polovině příštího roku. Každý se může zapojit, a to hned několika způsoby. Můžete se připojit k týmu dobrovolníků a pomoci s řadou úkolů – od podpory při organizaci akcí po pomoc při sběru exponátů. Tato možnost vám umožní být součástí něčeho velkého a zároveň se naučit nové dovednosti. Další skvělý způsob, jak podpořit projekt, je finanční dar. Každý dar, bez ohledu na jeho velikost, jak víte, pomůže pokrýt náklady na výstavbu, kompletaci exponátů a vzdělávací programy. Pamatujte, že muzea nejsou pouze o stěnách plných starožitností. Jsou to živé instituce, které odrážejí naši společnost a formují naši budoucnost. Podporou tohoto projektu se přímo vy, stáváte součástí něčeho důležitého – zachování naší kultury a historie pro budoucí generace.