Petr Janša

Hluboký oceán – zapomenutá říše, která udržuje život na Zemi. Většina z nás si při pohledu na nekonečnou vodní plochu ani neuvědomuje, jak důležitou roli hrají hlubiny v našem ekosystému.

Pro BULLETIN 2022 Petr Janša
Představte si, že byste se mohli potápět stále hlouběji a hlouběji, až byste se ocitli v místech, kam nedosáhne ani paprsek slunečního světla. Mohlo by se zdát, že tam dole nemůže nic přežít. Opak je však pravdou.


Hlubiny oceánů jsou domovem pro neuvěřitelné množství různorodých forem života. Od mikroskopických bakterií až po obří krakatice – všechny tyto organismy jsou dokonale přizpůsobené extrémním podmínkám, které v hlubinách panují. Vysoký tlak, tma a chlad by pro nás byly smrtící, ale pro tyto tvory jsou to ideální podmínky k životu. Jejich jedinečné adaptace nám dávají nahlédnout do fascinující evoluce života na naší planetě.

Hluboký oceán tvoří 95% oceánské biosféry a téměř 90 % veškerého obyvatelného prostoru na planetě. Přesto zůstává z velké části neprobádaný a nepochopený. Dlouho byl považován za místo smrti a zapomnění, nepoznané místo plné podivných tvorů. Vždyť i námořníci ho vnímali jako prázdnou irelevantnost mezi překážkami, jako jsou útesy a mělčiny.

Teprve v 19. století se začalo formovat vědecké porozumění hlubinám, částečně díky potřebám koloniálních mocností a pokládání podmořských kabelů. Přelomová expedice lodi HMS Challenger v 70. letech 19. století odhalila hloubky přes 8 kilometrů a známky života i v těchto extrémních podmínkách.

Od té doby věda učinila mnoho překvapivých objevů. Jedním z nich jsou prosperující ekosystémy kolem horkých hydrotermálních průduchů na mořském dně, kde i bez slunečního světla bují život díky chemosyntéze. Tyto oázy života možná představují místo, kde na Zemi život vůbec vznikl.

Ale hluboký oceán není jen místem zázraků přírody. Je také klíčovým hráčem v globálním koloběhu živin a regulaci klimatu. Hlubinné proudy přenáší živiny po celé planetě a podporují růst planktonu, který je základem potravního řetězce v oceánech. Bez těchto neviditelných procesů by život na Zemi, jak ho známe, nebyl možný.

Dalším důkazem bohatství hlubokého oceánu jsou expedice Dr. Tima O'Hary, které odhalily neuvěřitelnou rozmanitost života i v hloubkách několika kilometrů. Genetická analýza různých druhů, jako jsou křehké hvězdy, by mohla umožnit zmapovat historii oceánské biodiverzity za posledních 100 milionů let a ukázat, jak jsou hlubiny propojené se zbytkem planety.

Bohužel lidstvo s hlubokým oceánem často zachází jako se smetištěm. Po světových válkách tam byly potopeny tisíce tun chemických zbraní. Radioaktivní odpad kontaminuje mořské dno, především v Severním ledovém oceánu. Toxické chemikálie jako PCB se hromadí v tělech hlubokomořských tvorů. A plast je všudypřítomný, od nejhlubších příkopů po těla velryb a ptáků.

Bohužel, i přes svou nezastupitelnou roli zůstávají hlubiny oceánů z velké části neprobádané a nepochopené. Víme toho o nich méně než o povrchu Měsíce. A co hůř, často s nimi zacházíme jako se skládkou pro náš odpad. Plasty, chemikálie a radioaktivní materiály končí na mořském dně a postupně pronikají do celého ekosystému. Pokud tento trend bude pokračovat, může to mít nedozírné následky pro celou planetu.

Je čas změnit náš vztah k hlubokému oceánu. Není to vzdálené místo určené k exploataci a znečišťování, ale integrální součást naší planety, úzce provázaná se vším ostatním. Stejně jako objev hlubokého času změnil naše chápání role lidstva v historii Země, hlubší porozumění významu hlubokého oceánu by mělo transformovat náš pohled na místo lidstva v rámci globální biosféry.

Budoucnost veškerého života na Zemi je neoddělitelně spjata s osudem hlubin. Je na nás, abychom se k této klíčové části naší planety začali chovat s respektem a péčí, jakou si zasluhuje. Hlubiny oceánů nejsou zapomenutou říší, ale životodárným srdcem naší planety. Chraňme ho pro budoucí generace všech pozemských tvorů.


Je na čase, abychom přehodnotili svůj přístup k hlubokému oceánu. Musíme ho přestat vnímat jako temné a vzdálené místo, ale jako životodárnou tepnu naší planety. Jeho ochrana by měla být naší nejvyšší prioritou. Vědecký výzkum nám pomůže lépe porozumět složitým vztahům a procesům, které se odehrávají pod hladinou. Ale i každý z nás může přispět svým dílem – třeba tím, že omezíme používání plastů a budeme se chovat šetrněji k životnímu prostředí.

Hluboký oceán možná zůstává z velké části skrytý před našima očima, ale je neodmyslitelnou součástí naší planety. Je na nás, abychom se naučili ho respektovat a chránit. Vždyť naše vlastní budoucnost je s ním neoddělitelně spjatá. Jak se zachováme k této zapomenuté říši, takovou Zemi předáme dalším generacím. A o jaké planetě budou vyprávět naši potomci, záleží jen a jen na nás.