Podle časopisu Harvard Business Review jsou ženy ve vedoucích pozicích celkově efektivnější a úspěšnější, přinášejí také jedinečné pohledy a dovednosti. Zároveň existují výzkumy, které ukazují, že ženské vedení je potenciálním stresovým faktorem.

Petr Janša
Syndrom včelí královny označuje tendenci některých žen ve vedoucích pozicích distancovat se od ostatních žen na pracovišti.[1] Namísto podpory a mentorování svých kolegyň je tyto včelí královny mohou vnímat jako hrozbu pro svůj vlastní úspěch. To může vytvářet náročnou dynamiku, kdy jsou nadřízené ženy ostatními ženami vnímány negativně.

I když je pravda, že syndrom včelích královen existuje, je důležité si uvědomit, že ne všechny ženy ve vedoucích funkcích se takto chovají.

Nedávné studie totiž naznačily, že výskyt včelích královen může být méně častý, než se dříve myslelo. Výsledky studií provedených v posledním desetiletí vrhly na tento fenomén nové světlo a naznačují, že existuje mnoho vedoucích žen, které aktivně podporují a posilují své kolegyně. Podporou kultury spolupráce a inkluzivity mohou organizace zmírnit dopad syndromu včelích královen.

Povzbuzování vedoucích žen, aby byly mentorkami a zastánkyněmi jiných žen, může vytvořit příznivější a posilující pracovní prostředí.

Poskytování příležitostí k rozvoji vůdčích schopností žen a posilování pocitu sesterství navíc může pomoci odbourávat bariéry a podporovat rovnost žen a mužů na pracovišti. Základní definice syndromu včelí královny, který postihuje ženy ve vyšších manažerských pozicích, se točí kolem způsobu, jakým se chovají ke svým podřízeným.

Zajímavé je, že tyto ženy mají tendenci být vůči svým kolegyním přísnější a kritičtější než jejich mužské protějšky.

V další variantě tohoto syndromu se tyto ženy aktivně brání pomoci jiným ženám v jejich kariérním postupu. Je však důležité poznamenat, že existují pádné argumenty na podporu většího zastoupení žen na vedoucích a rozhodovacích pozicích. Jedním z takových argumentů je předpoklad méně autoritativního vedení. Předpokládá se, že na rozdíl od tradiční vlády silné ruky mají týmy vedené ženami méně hierarchické rozdělení moci. Místo toho je kladen větší důraz na týmovou práci, delegování úkolů a podporu inovativních nápadů všech členů týmu. To vytváří inkluzivní a spolupracující prostředí, které umožňuje každému přispět svým jedinečným pohledem a dovednostmi.

Prosazováním inkluzivnějšího stylu vedení mohou ženy ve vedoucích pozicích prolomit cyklus syndromu včelí královny.

To je přínosné nejen pro podřízené ženy, protože jim poskytuje rovné příležitosti k růstu a rozvoji, ale podporuje to také zdravější a produktivnější pracovní kulturu celého týmu. Ačkoli syndrom včelích královen poukazuje na problémy, kterým čelí ženy ve vyšších manažerských pozicích, je zásadní si uvědomit pozitivní dopad, který může mít větší počet žen ve vedení organizací. Přijetím stylu vedení, který podporuje spolupráci, mohou vedoucí ženy vytvořit prostředí, ve kterém se všem bude dařit a které přispěje k dosažení společných cílů.

[1] Syndrom včelí královny popsali američtí psychologové Staines, Tavrisová, Jayaratne v roce 1973