Podle nových změn, které nabyly účinnosti 1. října 2023, došlo ke zjednodušení doručování dokumentů a písemností souvisejících s pracovním poměrem. Změna je součástí snahy o digitalizaci a zjednodušení procesů. Z výčtu písemností, které se doručují do vlastních rukou, bylo odstraněno souhrnné označení „písemnosti týkající se vzniku a změn pracovního poměru“. Tímto krokem se zjednodušuje proces digitalizace těchto dokumentů. 

Nicméně, výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení ve zkušební době, další písemnosti jako např. vytýkací dopisy týkající se ukončení pracovního poměru nebo dohod o práci konané mimo pracovní poměr, vytýkací dopisy, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance či vzdání se tohoto místa a mzdový či platový výměr zůstávají i nadále v seznamu dokumentů, které se doručují do vlastních rukou. 

Dle nových pravidel je dle § 334 zákoníku práce možné doručit písemnosti na pracovišti zaměstnavatele, nebo přímo zaměstnanci kdekoli bude zastižen. K dispozici jsou také modernější způsoby doručení, jako jsou datové schránky nebo e-maily, pokud jsou splněny další požadavky. Doručení přes datovou schránku nyní již nevyžaduje souhlas zaměstnance a je možné je využít, pokud má zaměstnanec svoji datovou schránku zpřístupněnou pro příjem soukromých datových zpráv. Nově se také uplatňuje pravidlo o fikci doručení, kdy v případě neotevření datové schránky se považuje zpráva za doručenou 10. den od jejího odeslání. 

Změny se týkají také doručování e-mailem. Tato forma doručení je nyní možná, pokud je zaměstnanec předem informován o důsledcích této formy doručování a zaměstnavatel od něj obdrží písemný souhlas včetně sdělení soukromé e-mailové adresy. Zpráva zaslaná e-mailem se považuje za doručenou dnem, kdy zaměstnanec potvrdí její příjem, nebo po uplynutí 15 dnů od jejího odeslání. Zaměstnavatel je však stále povinen e-mail odeslat s uznávaným elektronickým podpisem. Tyto změny představují další krok k digitalizaci a zjednodušení procesů souvisejících s pracovním poměrem.