Search Engine Optimization. SEO (Search Engine Optimization) je jedním z klíčových nástrojů digitálního marketingu. Následující jsou důvody, proč je školení o SEO důležité pro marketing: 1. Významná role ve viditelnosti a vyhledávání: SEO je zodpovědné za zvýšení viditelnosti webových stránek v rámci vyhledávačů. SEO umožňuje, aby byla vaše stránka snadno nalezena a získala tak větší návštěvnost. 2. Přímá vazba na návštěvnost a prodeje: Velká část online návštěvnosti je generována skrze vyhledávače. Dobrý SEO vede k větší návštěvnosti, což má za následek zvýšený počet potenciálních zákazníků a následně i prodejů. 3. Zlepšení uživatelské zkušenosti: SEO je také o zlepšení uživatelské zkušenosti na webových stránkách. Rychlé načítání stránek, snadná navigace, relevantní a kvalitní obsah - to vše je součástí SEO a zvyšuje spokojenost návštěvníků. 4. Předstihnutí konkurence: Pokud dvě webové stránky prodávají podobný produkt, vyhledávač pravděpodobně preferuje stránku, která je optimalizována pro vyhledávače. SEO je tedy klíčové pro předstihnutí konkurence. 5. Nákladově efektivní: Na rozdíl od placených reklamních kampaní, SEO vyžaduje převážně investici času a úsilí. Toto školení vám může poskytnout znalosti a nástroje, jak efektivně využít SEO pro zvýšení návštěvnosti a prodejů s minimálními náklady. 6. Pochopení algoritmů: Vyhledávače, jako je Google, pravidelně aktualizují své algoritmy. Školení v oblasti SEO může pomoci marketérům lépe porozumět těmto algoritmům a aktualizovat strategie podle nejnovějších trendů a změn. 7. Dlouhodobý výsledek: Oproti placené reklamě, která generuje rychlé, ale krátkodobé výsledky, SEO může přinést dlouhodobý růst a stabilitu. Kvalitní školení v oblasti SEO je nezbytné pro každého marketéra, který chce maximalizovat online přítomnost své značky nebo podniku. I. Úvod do SEO A. Definování SEO a jeho významu B. Historie a vývoj SEO C. Proč je SEO důležité pro vaše podnikání II. Jak fungují vyhledávače A. Principy vyhledávání informací na internetu B. Jak vyhledávače indexují a hodnotí webové stránky III. Klíčová slova A. Co jsou klíčová slova a proč jsou důležité B. Jak najít a výběr správných klíčových slov C. Jak používat klíčová slova na vašem webu IV. On-Page SEO A. Jak optimalizovat jednotlivé stránky vašeho webu B. Prvky pro optimalizaci na stránce (title tag, meta descriptions, H-tags, alt tags) C. Optimalizace obsahu stránek V. Off-Page SEO A. Vytváření zpětných odkazů a jejich význam B. Sociální signály a jejich vliv na SEO C. Místní SEO a Google My Business VI. Technické SEO A. Přehled technických aspektů SEO (rychlost stránek, mobilní optimalizace, XML sitemap) B. SEO audit a jeho význam C. Základy strukturovaných dat a schema markups VII. SEO měření a sledování A. Nástroje pro sledování a měření SEO (Google Analytics, Google Search Console) B. Jak interpretovat data a měřit úspěšnost SEO C. Jak identifikovat a řešit problémy v SEO VIII. Budoucí trendy v SEO A. Hlasové vyhledávání a jeho vliv na SEO B. Význam videa pro SEO C. Rozšířená realita a virtuální realita v SEO IX. SEO strategie a plánování A. Jak vytvořit efektivní SEO strategii B. Plánování a implementace SEO taktik C. Případové studie úspěšných SEO kampaní X. Závěr A. Shrnutí a doporučení pro další SEO praxi B. Diskuze a odpovědi na otázky Toto školení by mělo poskytnout účastníkům hluboké pochopení principů SEO a konkrétní návody, jak je aplikovat na jejich vlastní webové stránky.

Kurz zahrnuje

2 Sekce

4 Lekce

7500 
Jste již uživatelem?  Přihlásit se