Israel-Hamas: Svou matku a svého otce neviděl od poslední války

Příběh Dorghama nám silně připomíná, že za každou zprávou o válce, za každou statistikou a za každým politickým rozhodnutím stojí lidé, jejichž životy jsou hluboce ovlivněny tím, co se kolem nich děje. Denně čelí strachu a nejistotě.

Petr Janša
Ve svém domě ve Washingtonu, DC, Dorgham Abusalim, syn Gazy, se mění do obrazu siluety před televizní obrazovkou. Každý obraz, každý výstřel, který z ní vychází, se odráží v jeho očích, zatímco jeho ruce pevně svírají modlitební korálky, ten drahocenný dar od jeho matky. Je to jeho jediné fyzické spojení s rodiči, kteří se ocitli uprostřed zuřivé války mezi Izraelem a Hamásem.

Již více než týden je Dorgham v napjatém očekávání. Každý pokus o kontakt s rodinou v centrální Gaze skrze hovory a zprávy je marný. Komunikace je přerušena, naděje je zlomena. Město jeho rodičů, Deir al-Balah, je odříznuto. Internetové připojení a mobilní služby jsou nyní tak slabé, že ani hlasové zprávy na WhatsApp, ani telefonické hovory neprocházejí.


Jediné, co Dorgham dostává, jsou krátké, útržkovité textové zprávy. Děsivě prosté zprávy – stále jsme naživu. Tato potvrzení života mu však nezajistí klid, naopak, jeho obavy se stupňují. Obává se, že jeho rodina v Gaze bude muset v určitém okamžiku uprchnout do bezpečí.Dorgham, který se narodil a vyrostl v Gaze a nyní žije ve Washingtonu, DC. Svou matku, která je slepá, a svého otce, který je ochrnutý, neviděl od poslední návštěvy během války v Gaze v roce 2014. Tehdy bylo násilnou smrtí zmařeno asi 2 200 Palestinců a 73 Izraelců. Zbytečně válkou zmařených lidských životů. Teď se historie zdá být opět tragická na pokraji bezmoci.

Příběh nám představuje osobní perspektivu na konflikt mezi Izraelem a Hamásem, který je často zobrazován spíše v makroskopickém měřítku – jako politický spor, vojenský konflikt nebo náboženský odpor. Zde však sledujeme konkrétního člověka, který je od svých rodičů oddělen tisíce kilometrů daleko, a přesto je na vzdálenost jednoho telefonního hovoru. Nebo by byl, kdyby jeho rodné město nebylo zasaženo válkou a komunikační prostředky nefungovaly.

Jeho jediným fyzickým spojením s rodinou jsou modlitební korálky, dárek od matky. A právě tyto korálky jsou zřejmě symbolickým ztělesněním toho, jak může být člověk emocionálně a duševně propojen se svými blízkými, ať už jsou kdekoli. Jsou zároveň symbolem naděje, víry a vytrvalosti.

Za týden bylo v Gaze zabito více Palestinců než za šest týdnů války v roce 2014

Cítí beznaděj a frustraci. Je donucen sledovat zprávy o válce z televize, znepokojený a bezmocný, neví, zda je jeho rodina je v pořádku. Každý obraz, každý výstřel, který vidí na obrazovce, jen zvyšuje jeho obavy a stres. Napětí se stupňuje s každou neúspěšnou snahou o komunikaci se svými rodiči, s každou útržkovitou zprávou, která prochází. Každé „stále jsme naživu“ je pro něj hroznější, protože se obává, co přijde dál.

Dorghamuv příběh je silnou připomínkou toho, že za každou zprávou o válce, za každou statistikou, za každým politickým rozhodnutím jsou jednotlivci, jejichž životy jsou zásadně ovlivněny tím, co se děje. Každý den žijí ve strachu a nejistotě, každý den čelí neznámému a bojují o přežití. A to je něco, co bychom neměli zapomínat.

Zdroj: Dorgham Abusalim, X