Počet imigrantů ve Spojeném království se po Brexitu dokonce zvýšil

Po odchodu Spojeného království z Evropské unie se zdá, že původní naděje a očekávání, která mnozí zastánci Brexitu měli, se nevyplnila. Počet imigrantů v zemi se dokonce zvýšil, což odporuje slibům o kontrole hranic a snižování počtu přistěhovalců.

Petr Janša
Brexit je dlouhodobě kontroverzní téma, které vyvolávalo silné emoce a rozdělovalo nejen britskou společnost. Brexit byl formálně dokončen 31. ledna 2020, což znamenalo významnou změnu v politických a ekonomických vztazích mezi UK a zbytkem EU.

Ekonomický přínos Brexitu, který byl jedním z hlavních argumentů pro vystoupení z EU, se neukázal být tak významný, jak bylo předpovídáno. Naopak, britské automobilky čelí obtížím spojeným s dovozem komponentů, jako jsou baterie pro elektromobily. Což vede k placení cel, omezování výroby a propouštění. Dohoda o obchodu a spolupráci, která umožňuje bezcelní obchod mezi UK a EU, zavedení nových kontrol a byrokracie způsobilo zdržení a zvýšené náklady pro podniky. To má dopad na malé i velké firmy, které se musí přizpůsobit novým pravidlům.

Po Brexitu muselo UK opustit jednotný trh EU a celní unii, což vedlo k potřebě nových obchodních dohod. Ačkoliv byla uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci, která umožňuje bezcelní obchod mezi UK a EU, zavedení nových kontrol a byrokracie způsobilo zdržení a zvýšené náklady pro podniky. To má dopad na malé i velké firmy, které se musí přizpůsobit novým pravidlům.

Otázka imigrace, která byla také jedním z hlavních bodů pro-Brexitové kampaně, se vyvíjí myslím zcela jinak, než bylo očekáváno. Počet imigrantů v zemi se dokonce zvýšil, což odporuje slibům o kontrole hranic a snižování počtu přistěhovalců. Brexit měl dát UK větší kontrolu nad imigrací, ale výsledky nejsou jednoznačné. Zatímco volný pohyb osob mezi UK a EU byl ukončen, země čelí nedostatku pracovní síly v některých sektorech, což vedlo k zavedení nového bodového imigračního systému.

Skeptický pohled na dosavadní výsledky Brexitu má i Nigel Farage, který byl jedním z nejvýraznějších propagátorů odchodu z EU. Jeho slova o nezvládnutí Brexitu a neschopnosti britských politiků efektivně řídit situaci po odchodu z Unie ukazují na hluboké zklamání z toho, jak se situace po Brexitu vyvíjí. Plné důsledky pro Spojené království i pro Evropskou unii budou patrné teprve v dlouhodobějším horizontu.Brexit měl také značný vliv na vnitropolitickou scénu UK. Otázky týkající se brexitu vedly k rozkolům uvnitř politických stran a významně ovlivnily výsledky voleb. Navíc situace v Severním Irsku vyvolává obavy o stabilitu mírové dohody, protože brexit vyžadoval zavedení nových kontrol mezi Severním Irskem a zbytkem UK.

Brexit zůstává polarizujícím tématem ve společnosti, přičemž někteří lidé považují vystoupení z EU za správné rozhodnutí, zatímco jiní jsou zklamáni jeho dosavadními výsledky. Dlouhodobý vliv brexitu na životní úroveň, pracovní trh a mezinárodní postavení UK zůstává předmětem debat. Brexit představoval zásadní změnu pro UK i EU a jeho plné důsledky budou zřejmé až s odstupem času.Zatím je jen jasné, že přinesl řadu potíží, které vyžadují adaptaci jak ze strany podniků, tak vlády a občanů. Ekonomické přínosy jsou zatím nejisté a politické důsledky se stále rozvíjejí. Vztahy mezi UK a EU se budou nadále vyvíjet a formovat v kontextu nových dohod a globálních trendů.