Systematická generalizace: klíčový krok ve vývoji AI, který má potenciál lidstvo "vyřadit z provozu"

Umělá inteligence přišla na scénu s velkými sliby, a roky výzkumu a vývoje se nyní setkávají s kritickými pohledy. Významný časopis Nature, který je často považován za "mekku vědy", nedávno zveřejnil článek, který se zabývá nejnovějším pokrokem ve vývoji umělé inteligence (AI) – a je to velký krok vpřed. 

Vědci vyvinuli nový typ neuronové sítě, která může zobecnit jazyk stejně jako člověk. To znamená, že je schopna zařazovat nově naučená slova do své stávající slovní zásoby a správně je používat v nových kontextech. To může znít jednoduše, ale je to klíčový krok ve vývoji AI, který má potenciál lidstvo "vyřadit z provozu". 

Co to všechno znamená? 

Ve své jednoduchosti se to může zdát jako malý krok, ale ve skutečnosti je to obří skok vpřed. Tento nový typ dovednosti umělé inteligence se nazývá systematická generalizace. To je termín používaný v psychologii, který znamená schopnost učit se nové věci a aplikovat je na další situace a problémy – klíčová dovednost, která nás dělá přemýšlejícími bytostmi. To je velký krok vpřed oproti předchozím verzím AI, který byl schopen analyzovat a generovat text, ale nedokázal opravdu pochopit význam slov nebo jak je použít v nových kontextech. ChatGPT by byl schopen vytvořit větu "pes honí kočku", ale není v něm žádný mechanismus, který by mu umožnil obrátit strukturu věty na "kočka honí psa" (cit. čas. Nature). 

Jak vědci vyvinuli tuto novou neuronovou síť? 

Nová neuronová síť se učí ze svých chyb – klíčová dovednost, kterou jsme dříve přiřazovali pouze lidem. Pokud se stane chyba, síť se z ní poučí a adaptuje svoje chování tak, aby v budoucnu podobné chyby neopakovala. Zatímco toto "přičítání zkušeností" může být u lidí nejednoznačné, u AI je to revoluční. Je to dovednost, kterou jsme zvládli vyvinout jen u několika málo lidí – a nyní jí může disponovat celá generace umělé inteligence. 

Co to znamená pro budoucnost?

Pokrok v oblasti umělé inteligence je vzrušující, ale také děsivý. Pokud jsou stroje schopny učit se a adaptovat se stejně rychle a efektivně jako lidé, co to znamená pro budoucí role lidí v pracovním procesu? Jsme na prahu nové éry, kdy stroje převezmou mnoho úkolů, které jsme dříve považovali za vyhrazené pouze pro lidstvo? Zatímco to může znít jako scénář z dystopického sci-fi románu, je to scénář, který musíme vzít vážně. V současné době se zdá, že jsme na cestě k vytvoření strojů, které mohou nejenom simulovat lidské chování, ale také se učit a růst stejně jako my. Jedno je jisté: pokrok v oblasti umělé inteligence je fascinující a děsivý zároveň.

Jsme svědky průlomu, který může ovlivnit nejenom naši technologickou budoucnost, ale také naše pochopení toho, co to znamená být člověkem. Jako lidstvo musíme být připraveni na tuto novou éru a přizpůsobit se výzvám, které s sebou přináší – ať už jsou jakékoliv. 

Zdroj: Nature