Světové objemy fúzí a akvizic dosáhly desetiletého minima

V roce 2023 došlo na celosvětové úrovni k výraznému poklesu v oblasti fúzí a akvizic. Podle dat analytické společnosti Dealogic klesl celkový objem transakcí o 18 % na přibližně 3 biliony dolarů, což představuje nejnižší hodnotu od roku 2013, kdy objemy dosáhly 2,8 bilionu dolarů.

Petr Janša 

Tento útlum aktivit fúzí a akvizic lze připsat několika faktorům. Jedním z hlavních důvodů je zvýšení úrokových sazeb, které způsobilo, že zejména pro soukromé kapitálové společnosti a firmy s nižším úvěrovým hodnocením se stalo nákladnější získávat financování pro akvizice. 

Dalším faktorem je ekonomická nejistota a volatilita trhů, které komplikují dohody mezi kupujícími a prodávajícími, jelikož se obtížněji shodují na ceně transakcí. V důsledku těchto okolností byl rok 2023 pro realizaci obchodů náročný. Přesto odborníci, jako je Paul J. Taubmanzakladatel a generální ředitel investiční banky PJT Partners, očekávají, že dojde k oživení trhu fúzí a akvizic. 

Nicméně je stále nejisté, zda se toto oživení projeví již v roce 2024, nebo se bude výrazněji manifestovat až v roce 2025. Obecně lze předpokládat, že pokud se ekonomické podmínky zlepší a trhy stabilizují, mohlo by dojít k obnovení důvěry společností v uzavírání nových obchodů, což by mohlo vést k nárůstu aktivit v oblasti fúzí a akvizic. 

Trh se začal zrychlovat, a to jak z hlediska úrovně důvěry ve vrcholové vedení, tak z hlediska počtu společností, které jsou v aktivním dialogu o významných transakcích.

Zdroj: Reuters