Anglie využívá hangár a trup letadla pro cvičení imigračních úředníků

Vláda Spojeného království zvyšuje počet vyhoštění každý rok. Roste i potřeba efektivního cvičení zaměstnanců, kteří se podílejí na deportacích. Aerolinky plánují zahájit lety do Rwandy, proto spouští výcvikový program na vyhošťování žadatelů o azyl.

Pořízení hangáru a trupu letadla pro výcvik zaměstnanců Ministerstva vnitra v Londýně vyvolává řadu otázek a diskuzí. Na jedné straně je tato iniciativa prezentována jako nezbytný krok k posílení efektivity a profesionality při vyhošťování osob, které se fyzicky brání deportaci. Na straně druhé však vyvolává obavy o lidská práva a etické aspekty takových opatření. 

Při pohledu na zvyšující se počet deportací a plány na zahájení letů do Rwandy je zřejmé, že vláda Spojeného království klade velký důraz na řešení otázek nelegální migrace a zajištění hranic. Specializovaný výcvik zaměstnanců se jeví jako logický krok v rámci snahy zajistit, aby tyto procesy probíhaly hladce a bez zbytečných komplikací. Není pochyb o tom, že personál, který má na starost deportace, musí být připraven na širokou škálu situací, včetně fyzického odporu deportovaných osob. V kontextu mezinárodního práva a lidských práv je však nutné pečlivě zvážit, jaké metody jsou používány a jaké jsou možné dopady na deportované osoby. Vyhoštění do země jako je Rwanda, která má své vlastní výzvy s lidskými právy, může být vnímáno jako problematické a může být předmětem kritiky ze strany mezinárodních organizací a lidskoprávních skupin.

Nezapomínejme, že za každou deportací stojí lidský příběh a osud jedince nebo rodiny, který často prošel náročnými životními okolnostmi. Výcvik zaměstnanců by proto měl zahrnovat nejen fyzické a technické dovednosti, ale také školení v oblasti etiky a lidských práv. Přístup zaměstnanců by měl být vždy profesionální, avšak s pochopením a respektem k osobní situaci deportovaných osob. Plány na vyhoštění žadatelů o azyl do Rwandy jsou také předmětem politické debaty. Tento přístup může být chápán jako odrazový prostředek pro potenciální migraci, ale může také být vnímán jako způsob, jakým se země vyhýbá své odpovědnosti vůči mezinárodním konvencím o azylu a ochraně uprchlíků. Zatímco je zřejmé, že vláda Spojeného království považuje za důležité posílit své kapacity pro efektivní deportace, je stejně tak klíčové, aby byly zohledněny etické aspekty a dodržování lidských práv. Výcvik zaměstnanců by měl být komplexní a měl by zahrnovat nejen technické dovednosti, ale i pochopení širšího kontextu migrace a úctu k právům každého jedince. 

Ministerstvo vnitra v Londýně najalo hangár a trup letadla, aby zde mohl personál trénovat postupy a získat dovednosti potřebné pro vyhoštění osob, které se fyzicky brání. Tato rozšířená cvičení zaměřená na deportace budou poskytována také zaměstnancům, kteří vyhošťují žadatele o azyl do Rwandy. Tento krok je součástí plánu londýnské vlády zahájit lety do Rwandy již na jaře. Londýnská vláda již několik let poskytuje specializovaný výcvik zaměstnancům, kteří se podílejí na deportacích. Tento výcvik zahrnuje praktické cvičení, které zaměstnancům umožňuje získat potřebné dovednosti pro zvládnutí různých situací. Zaměstnanci se učí, jak se chovat v případě fyzického odporu deportovaných osob. Podle mluvčího od roku 2015 vláda provozuje výcviková zařízení, která zajišťují, že doprovod může profesionálně reagovat na výzvy vyhoštění osob, které nemají právo zůstat ve Velké Británii. Výcvik zahrnuje i praktické situace, aby doprovod získal potřebné dovednosti pro zvládnutí různých scénářů. S narůstající aktivitou vyhošťování budou i nadále schopni zajistit, že noví deportace zajišťující pracovníci budou mít potřebné výcvikové zařízení. 

Vláda plánuje zahájit lety do Rwandy, a proto je důležité rozšířit výcvikový program i na zaměstnance, kteří se budou podílet na vyhošťování žadatelů o azyl právě do této africké země. Podle zdrojů na stránkách ministerstva potvrdila vláda, že zaměstnanci zajišťující bezpečnost na těchto letech také obdrží specializovaný výcvik. Počet vyhoštění osob se postupně zvyšuje. V roce do března 2023 bylo ze Spojeného království vyhoštěno 4 193 osob, což je téměř o třetinu více než v předchozím období. Tento nárůst je také důsledkem nové dohody o návratu s Albánií. Plány na zahájení letů do Rwandy jsou stále aktuální. Poslanci britského parlamentu nedávno schválili takzvaný Rwandský zákon bez žádných dodatků. Nyní bude následovat dvouměsíční debata v Horní sněmovně, po které se zákon vrátí do Dolní sněmovny k případným dalším dodatkům. 

Sněmovna zařadila plán na vyhošťování žadatelů o azyl do Rwandy mezi klíčová opatření, která mají zastavit nelegální přechody přes Lamanšský průliv. Vyhošťování osob, které nemají právo zůstat ve Velké Británii, je důležitou součástí imigrační politiky vlády. Aby bylo možné provádět tyto deportace efektivně a profesionálně, je nezbytné, aby zaměstnanci byli řádně vyškoleni. Nyní, s rozšířením výcvikového programu a nákupem hangáru a trupu letadla, je vláda připravena zvýšit svou kapacitu a zajistit, že její zaměstnanci budou mít potřebné dovednosti a praktické schopnosti pro vyhoštění osob, které se brání deportaci.

Zdroj: The Guardian