Schodek státního rozpočtu v únoru vzrostl na 102,5 miliard

Ke konci února bylo zaznamenáno významné zvýšení schodku státního rozpočtu České republiky, které dosáhlo částky 102,5 miliardy korun. 

Tento nárůst představuje značný skok oproti stavu zaznamenanému v lednu, kdy schodek činil 26 miliard korun. Podle informací uveřejněných Ministerstvem financí ČR se jedná o druhý nejvyšší únorový deficit od minulého roku, kdy po prvních dvou měsících dosáhl schodek částky 119,7 miliardy korun. Ministr financí, Zbyněk Stanjura z ODS, upozornil na meziroční zlepšení, které je možné připsat především ukončení kompenzací spojených s vysokými cenami energií a začínajícím projevem pozitivních dopadů konsolidačního balíčku na státní rozpočet. 

Z hlediska příjmů státního rozpočtu bylo v prvních dvou měsících roku zaznamenáno dosažení sumy 173,1 miliardy korun. Tato částka představuje nárůst o 10,7 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na druhé straně výdaje rozpočtu v uvedeném období dosáhly celkové výše 375,5 miliardy korun, což oproti minulému roku představuje zvýšení o 2,5 procenta. Z těchto čísel je patrné, že stát se snaží o zodpovědné hospodaření a kontrolu nad výdaji, avšak stále čelí výzvám spojeným s udržením vyváženého rozpočtu. 

Ministr Stanjura také poukázal na fakt, že tradiční únorový propad v hospodaření státního rozpočtu byl v letošním roce výrazně nižší než v loňském. Toto zlepšení je důležité z hlediska dlouhodobé udržitelnosti státních financí a ukazuje na první pozitivní výsledky konsolidačního balíčku. Zmíněný balíček přináší pozitivní efekty zejména v podobě vyššího výběru daně z přidané hodnoty (DPH), daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojištění, což jsou klíčové zdroje příjmů státního rozpočtu. 

V kontextu celkového hospodaření státu je třeba zdůraznit, že tyto výsledky jsou odrazem širšího úsilí o stabilizaci veřejných financí. Ukončení podpory domácnostem a firmám v důsledku vysokých cen energií a implementace ozdravných opatření ve formě konsolidačního balíčku jsou zásadními kroky k dosažení vyrovnanějšího rozpočtu a zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti České republiky. Tento přístup je nezbytný pro zachování makroekonomické stability a podporu hospodářského růstu v nadcházejících letech. 

Kapitálové investice dosáhly výše 20,8 miliardy korun, což odpovídá úrovni z minulého roku. Vzhledem k charakteru investiční činnosti, která je typicky intenzivnější ve druhé polovině roku, jsou tyto výdaje v prvních měsících obvykle nižší. 

Pro tento rok je plánováno, že státní rozpočet bude disponovat příjmy ve výši 1,94 bilionu korun a výdaji ve výši 2,19 bilionu korun. Očekávaný deficit rozpočtu je stanoven na 252 miliard korun. V předchozím roce rozpočet skončil s deficitem 288,5 miliardy korun, což představovalo nejlepší výsledek od počátku pandemie covidu-19, ale zároveň čtvrtý největší deficit od vzniku České republiky. 

Zdroj: ČTK