Největší ledovec světa o hmotnosti téměř bilionu tun se dal do pohybu

Ledovec A23a, jeden z největších ledových masivů světa byl tři desetiletí zakotven u Antarktidy, se nyní po odtržení v roce 1986 pohybuje směrem k východu ovlivněn mořskými proudy. Plovoucí kolos má přibližně 4 000 km² a míří do ledovcové aleje.

Petr Janša
Ledovec A23a, který je srovnatelný svou rozlohou s metropolí jako je New York, se po třech dekádách uvěznění ve Weddellově moři nyní pohybuje na východ směrem k Jižnímu oceánu. Tento gigantický ledový masiv byl několik desetiletí zakotven na dno oceánu u pobřeží Antarktidy. Nedávné satelitní snímky odhalily, že ledovec o hmotnosti téměř bilionu tun nyní nabírá na rychlosti a směřuje kolem severního cípu Antarktického poloostrova.

Rozsudek smrti pro mistra Michelangela Buonarrotiho. Příběh o odvaze a nekonečné síle umění


Ledovec A23a má tloušťku přibližně 400 metrů a rozprostírá se na ploše téměř 4 000 kilometrů čtverečních. V roce 1986 se oddělil od antarktického šelfového ledovce Filchner-Ronne a od té doby zůstal věrný svému místu na dně Weddellova moře. Vědci z British Antarctic Survey, včetně glaciologů jako jsou Ella Gilbertová a Oliver Marsh, nyní s napětím sledují jeho trajektorii a snaží se odhadnout, jaký dopad může mít na ekosystémy, které mu přijdou do cesty. 

Přesné důvody, proč se A23a po tak dlouhé době uvolnil a začal se pohybovat, nejsou zcela jasné. Někteří vědci, včetně Andrewa Fleminga, experta na dálkový průzkum z British Antarctic Survey, se domnívají, že teplotní změny šelfové vody mohly mít vliv na jeho pohyb. Nicméně obecná shoda panuje v tom, že ledovec se pravděpodobně ztenčil a získal dodatečný vztlak, který mu umožnil zvednout se ze dna oceánu a nechat se unášet oceánskými proudy.

V současnosti se A23a pohybuje rychlostí až pět kilometrů denně, což je pro ledovec této velikosti značná rychlost. Pokud tento trend bude pokračovat, ledovec by se mohl dostat do antarktického cirkumpolárního proudu a následně do ledovcové aleje, kde se pohybují další ledovce. Tato dráha by ho mohla dovést až k subantarktickému ostrovu Jižní Georgie, který je domovem milionů tuleňů, tučňáků a mořských ptáků. Případné ztroskotání A23a u břehů tohoto ostrova by mohlo způsobit vážné ekologické problémy, včetně narušení přístupu těchto živočichů k potravě.

Mokřad Doñana je ohrožen. Ochránci přírody jsou odhodláni mokřad zachovat


Vědci se obávají, že pokud by se A23a dostal až do blízkosti Jižní Georgie, mohl by mít podobný dopad jako ledovec A68, který v roce 2020 vyvolal obavy ze srážky s ostrovem. Ačkoliv A68 nakonec rozpadl na menší kusy a katastrofa byla odvrácena, není zaručeno, že A23a půjde stejnou cestou. Ledovec tohoto rozsahu má potenciál přežít v Jižním oceánu relativně dlouhou dobu, i když je teplota vody vyšší, a může se dostat až k Jižní Africe, kde by mohl ohrozit lodní dopravu.

Antarktida každoročně ztrácí obrovské množství ledu, což může mít vliv na stabilitu ledovců a jejich tendenci se pohybovat. Vědci zdůrazňují, že i když se A23a odlomil přirozeně, celkový úbytek ledu v Antarktidě je způsoben lidskou činností a mění dynamiku ledovcových pohybů.

Pohyb ledovce A23a je příkladem toho, jak globální klimatické změny a přírodní cykly mohou mít nečekané a potenciálně až destruktivní důsledky. Sledování a studium ledovců je nezbytné pro porozumění jejich vlivu na oceánské proudy, mořské ekosystémy a globální klima. Vědci z British Antarctic Survey a dalších institucí po celém světě tak budou nadále monitorovat A23a a jeho putování po oceánech, aby lépe pochopili tyto procesy a připravili se na možné budoucí scénáře.