Potápějící se nákladní loď Rubymar u pobřeží Jemenu

Tisíce tun hnojiv mohou uniknout do Rudého moře, varovali úředníci a experti. Unikající palivo a chemické znečišťující látky mohou poškodit mořský život včetně korálových útesů a mít negativní dopad na pobřežní komunity závislé na rybolovu.

EVA LÖW-BEER TUGENDHAT
V sobotu došlo k tragédii, která má potenciál vyvolat vážnou ekologickou krizi v Rudém moři. Belize-flagged loď Rubymar, provozovaná Libanonem, se potopila s nákladem 21 000 tun hnojiva na bázi fosforečnanu amonného. Tento incident je důsledkem útoku střelou Houthi z 18. února, který poškodil trup lodi a stal se dosud nejvýznamnějším zásahem proti komerční lodi od chvíle, kdy povstalci začali v listopadu cílit na námořní dopravu.

Jedná se o vlajkovou loď Belize, provozovaná libanonskou společností Rubymar, se potopila v sobotu s 21 000 metrickými tunami hnojiva amoniový fosfát síran na palubě, podle amerického centrálního velení - Centcom.

Dopady tohoto ponoru lodi na ekosystém Rudého moře a na pobřežní komunity závislé na rybolovu by mohly být katastrofální. Hrozba není pouze teoretická. Tato loď již před potopením způsobila potíže, kdy došlo k úniku palivová. Nyní se pod hladinou ocitla nová ekologická hrozba v podobě časované bomby 21 tun hnojiva, které může vážně poškodit mořský život včetně korálových útesů a mořských řas, a tím negativně ovlivnit rybářské komunity v oblasti.

Možné následky této katastrofy pro rybáře a jejich rodiny budou značné. Podle Abdulsalama al-Jaabiho, zástupce jemenské vládní agentury na ochranu životního prostředí, by únik hnojiva a paliva mohl postihnout až půl milionu lidí z řad rybářů a jejich příbuzných. Ekonomické náklady jsou těžko vyčíslitelné, a budou mít tragický dopad zvláště pro rybáře závislé na rybolovu pro svou obživu.

Je naprosto alarmující, že pokusy o odtah lodi selhaly, protože přístavy v Adenu, Džibutsku a Saúdské Arábii odmítly loď přijmout kvůli obavám. Tato situace odhaluje akutní potřebu mezinárodní spolupráce a koordinace v případě námořních nehod s potenciálními ekologickými dopady.

Greenpeace a další ochránci životního prostředí vyzývají k okamžité akci, aby se zabránilo dalšímu poškození mořského ekosystému. Je zřejmé, že nedostatek spolupráce a koordinace mezi státy může vést k zhoršení již tak vážné situace. Otázky odpovědnosti jsou nejasné, protože centrální americké velení - Centcom a firma Ambrey, zabývající se bezpečností na moři, uvádí, že loď je registrována v Británii, zatímco její libanonský provozovatel tvrdí, že registrace proběhla na Marshallových ostrovech.

Musíme se ptát: Kdo nese odpovědnost za toto ekologické ohrožení? A co je ještě důležitější, jak může mezinárodní společenství efektivněji reagovat na takové incidenty v budoucnosti, aby se minimalizovaly jejich dopady na životní prostředí a lokální komunity?

Tato katastrofa je připomínkou naléhavé potřeby posílení mezinárodního práva a spolupráce v oblasti ochrany oceánů. Je čas, aby se svět spojil a přijal opatření, která zabrání opakování podobných tragédií. Jenom tak můžeme chránit náš drahocenný mořský život a zajišťovat udržitelnou budoucnost pro pobřežní komunity závislé na rybolovu.